Annonse
04:00 - 29. november 2002

Global provinsialisme

“De tradisjonelle samfunnsvitenskapene mangler et metodeapparat for å forstå verden i en ny globalisert tid, mener Iver Neumann og andre i en ny prisverdig bok. Men alternativet de skisserer blir altfor vagt. “

Annonse

Global politikk fremstår som en betimelig bok, faktisk på grensen til det tidsriktige og politiske korrekte innenfor vår postmoderne offentlighet. Norsk statsvitenskaps enfant terrible, Iver Neumann, har fått med seg tre andre i sitt korstog mot de etablerte samfunnsvitenskapelige miljøene i Norge.

Forfatternes hovedanliggende er å vri statsvitenskapen generelt, og faget internasjonal politikk (IP) spesielt, fra en «for enkel» fokusering på enkeltstaters disposisjoner, til også å omfatte enkeltaktørers praksis. Dette er en viktig distinksjon i boken. For en av forfatternes hovedteser er at når nasjonalstaten er kraftig svekket, er det nødvendig med større fokus på globale politiske studier istedenfor internasjonale politiske studier.

Forfatterne vil utvide studiet av internasjonal politikk til å favne om andre samfunnsvitenskaper og sosiale teorier, og dermed gjøre faget «mer tilpasset vår globale tidsalder» (derav bokens tittel).

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse