04:00 - 13. september 2002

Forfatteren som vil begrave tekstanalysen

“… når den rettes mot ham selv. “

I Morgenbladet 6.9. forsøkte Jan Kjærstad å avspore debatten om 11. september og hva vi kan lære. Framfor å diskutere intellektuelles fortolkningsmønstre valgte han å snakke om min psykologi. Han må ha lest at angrep er det beste forsvar. Jeg tror ikke at det alltid er tilfellet. Bakgrunnen er slik: I sommer ga jeg ut Verdensbilder og selvbilder – en rekonstruksjon og analyse av sentrale historie- og utviklingsoppfatninger som har preget norske intellektuelles filtrering av verden og historiens gang. Som det finnes en russisk, kinesisk og amerikansk diskurs, finnes det også en norsk – en særegen blanding av abstrakt universalisme og kulturrelativisme ble analysert historisk og ut fra et begrunnet kildemateriale. Ett av kapitlene handler om norske intellektuelles fortolkninger av 11. september og ett om Jan Kjærstads trilogi om Jonas Wergeland og den mottakelsen den fikk.

Den 24.8. skriver Kjærstad en stort oppslått kronikk i Aftenposten om sine tanker om 11. september, hvor han samtidig ber om fredning av de intellektuelle mot kritikk og skylder på NRK for sin kunnskapsbrist. Jeg skrev en kommentar i Morgenbladet den 31.8.

Det var tre grunner til at jeg brukte tid på en tekst som var både uklar og informasjonsfattig:

Annonse