Annonse
04:00 - 05. juli 2002

Rwandas juridiske løsning

120 000 sitter i fengsel etter folkemordene i Rwanda i 1994. Landet tar nå i bruk tradisjonelle landsbydomstoler for å løse rettergangene. 

Annonse

For to uker siden startet et juridisk eksperiment i Rwanda. Da åpnet nemlig de såkalte «gacaca-domstolene» i landet. Hensikten er å behandle sakene til de som sitter i fengsel etter folkemordet som pågikk i landet i 1994, der tutsiene var nær ved å bli utryddet av hutuekstremister. Gacaca, som betyr gress, var det tradisjonelle forumet hvor man tok opp tvistesaker i Rwanda. Sist gacaca ble brukt var i 1936, mens Rwanda var under belgisk administrasjon.

Den moderne varianten av gacaca skal bare behandle kriminelle handlinger relatert til folkemordet, som drap, voldtekt og plyndring. Under en seremoni som markerte åpningen av gacaca-domstolene 18. juni oppfordret president Paul Kagame folk til å respektere gacaca-domstolene like mye som de respekterte de ordinære domstolene.

I utgangspunktet er det vanskelig å betegne hutuer og tutsier som forskjellige folkeslag. Før kolonitiden betegnet tutsi de som hadde kveg, og de som drev med jordbruk ble betegnet hutuer. Kongen og overklassen var tutsier, men det var ingen absolutte skillelinjer. En hutu kunne jobbe seg opp og bli en tutsi og en tutsi kunne miste rikdom og bli en hutu.

ALLEREDE ABONNENT?
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Myndighetene må legge til rette for at utenlandske studenter kan forfølge karrieremuligheter i Norge.»