Annonse
04:00 - 31. mai 2002

Kulturlandskap i endring

Med fokus på utvikling i norske kulturlandskap, ønsker Arne Lie Christensen å fremme en moderniseringskritisk studie hvor vern av kulturminner er sentralt.

Annonse

Førsteamanuensis i etnologi ved Universitetet i Oslo, Arne Lie Christensen, setter i boken Det norske landskapet fokus på landskapets utvikling. Det handler om nordmenns omgivelser sett ut fra et kulturhistorisk perspektiv, om hvordan omgivelser former mennesker og om naturlandskap som har blitt kultivert. Forfatteren opererer med fire bygdesamfunn som fungerer som idealtyper i hans vitenskaplige studie: Kapteinsgården Hjelle i Valdres, Todalen på Nordmøre, Grunnfarnes på ytre Senja og Opakermoen på Romerike. Han ønsker å granske disse stedenes landskapsutvikling med «etnologiens jordnære blikk.» Christensen prøver å gi bilder av disse stedenes utvikling fra et førindustrielt miljø i siste halvdel av 1700-tallet og frem til vår egen moderne samtid.

I følge Christensen er landskapsutviklingen fra siste halvdel av 1700-tallet og frem til i dag inndelt i tre etapper: den førindustrielle fasen (førmoderne tid) frem til midten av 1800-tallet, industrialiseringen og det første «hamskifte» (moderne tid) frem til midten av 1900-tallet og vår egen tid og det andre «hamskifte» (senmoderne tid). Med industrialismen kom det første skiftet, noe som førte til at sosiale linjer og punkter i landskapet ble endret. Linjene pekte nå mer ut av lokalmiljøet med kaien og jernbanen. Det andre skiftet kommer med niårig skole og en økende skolesentralisering.

Forfatteren sier i forordet at han vil «beskrive landskapet i et bredt, kulturelt perspektiv og blikket rettes mot det fysiske, det sosiale og det kognitive.» Å studere et landskap i et kulturelt perspektiv vil si å se på landskap i endring – i en prosess. Opp gjennom historien har mennesket tilpasset seg sine omgivelser, og dermed også endret dem. Christensen gjentar ofte at både fortid og samtid, natur og kultur møtes i landskapet. Han vil tilnærme seg landskapet på en konkret måte, ved «å få leseren inn i landskapet» som han uttrykker det.

Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.