Annonse
04:00 - 01. mars 2002

Europa er saken

“Europaveien kan bli sosialdemokratenes vei tilbake til makten. I en situasjon der norsk politikk lukker seg stadig mer inn i seg selv, har Arbeiderpartiet en historisk mulighet til å komme på banen igjen som et fremtidsrettet og internasjonalt orientert parti. “

Annonse

Innvandringsmotstanden øker, EU-motstanden øker og oppslutningen om de norske høyrepartiene øker. Tilfeldig? Neppe. Like lite tilfeldig som at Samarbeidsregjeringen nå har bestemt seg for å legge EU-saken død. Nordmenn trives best med å være i fred for de andre. Utlendingene.

I en situasjon der til og med islendingene nå kan notere seg for et klart Ja til EU-flertall, benekter den norske annerledesheten seg aldeles ikke. Selv Høyre, tradisjonelt det mest Europavennlige av alle våre partier, er villig til å legge til side EU-spørsmålet inntil videre. Det er prisen Jan Petersens selvtilfredse Høyre-flokk gjerne betaler for å få lov til å sitte i regjeringen med norske kristenfolk. Nå holder vi munn og later som om denne saken ikke er noe viktig, er budskapet. Et budskap som mottar ivrig applaus fra SV-leder Kristin Halvorsen. Det siste er for så vidt slett ingen overraskelse, selv om våre hjemlige venstresosialisters særnorske vegring mot å gå inn i forpliktende internasjonalt samarbeid er en sak for seg. Og ytterligere en bekreftelse på at den politiske dagsorden i Norge ikke ligner noen annen.

Den norske Europa-motstanden er altså både kompakt og konstant. Men spørsmålet er om all denne nasjonale selvtilstrekkeligheten kan sies å være særlig sjarmerende eksentrisk lenger, slik vi gjerne liker å tro her hjemme. I en situasjon der EU-landene faktisk har gått inn i et gjennomgripende sosialt og økonomisk samarbeid, og Europa er inne i sin kanskje største politiske omveltning noensinne, fremstår den frivillige norske utenforheten mer og mer pussig. For ikke å si pinlig.

Lese mer?

— Prøv Morgenbladet —
Det er
ettertanken
som teller
Inntil 30% rabatt
Bestill her
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.