Annonse
04:00 - 01. mars 2002

Bistand er viktigst for Norge

NORAD feirer i disse dager sitt 50-årsjubileum med storslåtte festligheter. Stille ettertanke hadde muligens vært mer passende. For norsk bistand har vært preget av naivitet og av eksport av norsk normalitet. “

Annonse

Terje Tvedt er forsker ved Senter for utviklingsstudier i Bergen, og en ledende ekspert på det øvre Nil-området. Han har siden 80-tallet forsket på norsk utviklingspolitikk, og dette har blant annet resultert i bøkene Den norske samaritan: ritualer, selvbilder og utviklingshjelp (1995) og Bilder av «de andre» (1990). Sistnevnte bok, som i sin tid ble kalt den «mest illojale bok som er utgitt i Norge på mange år», utgis snart i tredje opplag av Universitetsforlaget.

NORADs bramfulle valgspråk, som blant annet fronter den statlige bistandsorganisasjonens websider er «Bekjemper fattigdom». Men har NORAD overhodet noe belegg for at de bekjemper fattigdom?

– Hvis man ser på bistand i et langtidsperspektiv, er det ikke tvil om at bistand som et globalt system har bidratt til å gi folk bedre liv. Bistand spilte en sentral, men underkjent rolle i å underminere makten til de europeiske kolonimaktene, samt en viktig rolle i USAs og andre vestlige lands kamp mot kommunismen på 1950- og 60- tallet. Spesielt USA har brukt bistand som et maktmiddel og en vei til politisk innflytelse. Dette har vært viktig. Derfor er jeg uenig med dem som hevder at bistand ikke har hatt noen effekt. De som sier det fokuserer for ensidig på enkeltaktører – som for eksempel Norges rolle, sier Tvedt.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«En æresdom kan, i motsetning til en landssvikdom, ikke sones.»