Annonse
04:00 - 04. januar 2002

Lope de Vega - en unødvendig utgivelse?

I Morgenbladet 14.-20 desember har Bjørn Aagenæs en anmeldelse av min oversettelse av Lope de vega: Ridderen fra Olmedo, som han ikke har noe godt å si om. Det får jeg bare ta til etterretning, men jeg føler trang til å komme med noen kommentarer til noe av det han skriver.

Annonse

Allerede overskriften er i seg selv kritisk, «Høystemt ridder», hvor «høystemt» ikke er ment som et positivt ord. Et annet negativt ladet ord han senere bruker er «gammeldags».

Jeg vil gjerne se nærmere på noen av hans kritiske begreper. Ridderen fra Olmedo er utgitt i serien «Bokvennen Barokk», og når det gjelder spanske comedias, antyder dermed forlaget at oversettelsene legges nær opp til det spanske versedramaets former og de litterære konvensjoner Lope skapte. Det vi tenker på som spanske klassikere, blir i hjemlandet som regel utgitt med kommentarer og innledinger, nettopp fordi de er «gammeldagse», slik at leseren av originalteksten kan få hjelp til å se og forstå de litterære konvensjonene som dominerer verket. Det at verket er «gammeldags» innebærer at om det skal oversettes til for eksempel norsk, bør det «gammeldagse» antagelig forenkles noe, slik Aagenæs antyder.

Men her oppstår det et problem, så sant man ikke vil forenkle så mye at originalverket blir borte. Eldre, spansk litteratur opererte, grovt sagt, med tre stilnivåer, et høyt, et middels og et lavt, og det er det høye Aagenæs her finner «høystemt», dvs. uakseptabelt i dag. Men når Aagenæs hevder at Lope kan være «frittskrivende», som om han skulle være en outsider som skriver uavhengig av de litterære konvensjonene han har overtatt eller nyskapt, da er det høyst diskutabelt. (Når Lope lar hoverdpersonen se sin egen død i øynene, og reflekterer over den, skjer det i en monolog som er i høyeste grad stilisert og komplisert.)

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse