Annonse
04:00 - 04. januar 2002

Livet i den globale verden

“Den nye globale akademikereliten prøver i artikkelsamlingen On the Edge å komme på høyde med vår globaliserte samtid. De lykkes av og til. “

Annonse

De få akademikerne som klarer å ta steget opp fra nasjonal eller regional anerkjennelse til å bli globalt attraktive, har sikret seg evig berømmelse. Etterspørselen etter kunnskap om globalisering og dens konsekvenser er umettelig. Både politikere, akademikere og businessfolket roper i skogen og får nå svar. I On the Edge har Anthony Giddens og Will Hutton samlet en håndfull akademikercelebriteter som har vært brukt som rådgivere av statsministere og presidenter fra Brasil, til Russland, Spania, Storbritannia og USA. Akademikerne bak denne artikkelsamlingen er like vel bevandret i maktens sirkler som i dens opposisjon. De tre mest prominente bidragsyterne; Anthony Giddens, Ulrich Beck og Manuel Castells, balanserer hårfint mellom å være maktens alibier og akademias vismenn.

Artikkelsamlingens lengste – og altfor lange – bidrag (51 av 223 sider) er skrevet av bokens to redaktører og er formet som en pratsom samtale der de klargjør sine synspunkter. Dessverre klarer de bare unntaksvis å sette de andre artiklene inn i en bredere kontekst. Tidligere redaktør av Observer, Will Hutton, tar eller får rollen som kritisk surpomp. Ikke er han overbevist om at den såkalte nye globaliseringen er så helt ny. Heller ikke tror han at en middelaldrende arbeidsledig kullgruvearbeider fra Midt-England har så mange sjanser til å skape sitt eget liv heller under den globale kapitalismen. Giddens, forfatteren av blant annet The Third Way, definerer seg som en «Gee-whiz». Han ser begeistret på det han mener er konturene av et helt nytt samfunn som ikke kan fanges med tradisjonelle begreper. Å være radikal blir for Giddens like ofte å bryte med en tradisjonell venstre-akse som å tviholde på den distinksjonen. Samtalen avslutter med en oppsummering om hva de er uenige om, men som Hutton sier: «We are on the same side».I tråd med spennet mellom Hutton og Giddens plasserer de fleste av bidragsyterne seg et eller annet sted mellom den gamle og nye radikalisme. Mest forbilledlig nytenkende er sosiologen Manuel Castells som gjennom trilogien The Information Age har viet 15 år av sitt liv til å fare rundt hele verden og samle hardcore empiri om den nye økonomien. Hans mest fundamentale innsikt i trilogien – som i sitt bidrag her – er at globalisering ikke må sammenblandes med internasjonalisering og at det er oppstått en tilstand som er irreversibel. I sin artikkel kaller han det globale elektroniske systemet der finansielle transaksjoner utføres for Automaton. Gjennom en uendelig rekke med globale finansnettverk forsvinner pensjonsfond, oljefond eller hva det skal være inn i Automaton. Castells gjør narr av alle på den tradisjonelle venstresiden som hevder at globalisering er styrt av personer eller nasjoner. Uansett om du er USAs president eller Bill Gates må du bøye deg for Automaton. For å forstå den nye globale arkitektur må du kvitte deg med forestillingen om nasjoner hevder Castells: «Networks, rather than countries or economic areas, are the true architectures of the new global economy.»

Ulrich Beck bruker også nettverksmetaforen for å vise hvordan det politiske engasjementet endrer karakter i den globale tidsalder. På den ene siden hevder han at det foregår en depolitisering på nasjonale nivå, men han påviser samtidig hvordan samfunnet subpolitiseres. Den nasjonale politikken blir stadig mer fragmentert, samtidig som lokale aksjoner, ofte organisert av globale NGO’er (Non Governmental Organisations) vokser ekstremt. Som Giddens og Hutton påpeker, finnes det nå rundt 10 000 NGO’er verden over.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse