Annonse
04:00 - 07. september 2001

Filosofi inn i skolen

“Den filosofiske samtalen skal inn i skolene, men først skal lærerne utdannes i kunsten. Tirsdag starter prøveprosjektet «Filosofi i skolen» ved Høgskolen i Oslo. “

Annonse

Filosofi i skolen fører til kritisk og selvstendig tenkning, økt kreativitet, respekt og demokrati. Dette er påstanden til Beate Børresen, førstelektor ved Høgskolen i Oslo. Hun vil at barn skal lære filosofi fra barnsben av. Målet er ikke at barna skal kunne «namedroppe» Platon og Aristoteles etter endt skoleår, men utvikle kritisk tenkning gjennom den filosofiske samtalen.

Børresen underviser i KRL-faget på lærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo, er medforfatter til boken Filosofi i skolen, og er nylig blitt visepresident ved International Council for Philosophical Inquiry with Children (ICPIC). Hun ble en norsk ildsjel for filosofi for barn nærmest ved en tilfeldighet:

– Den nye læreplanen fra 1997 åpnet for filosofi i skolen, gjennom det nye KRL-faget (kristendom, religion, livssyn) som skulle ha en porsjon filosofi innen livssynsdelen. Man visste bare ikke hvordan det skulle fylles. Jeg ble satt på saken siden jeg hadde magistergrad i idéhistorie, og kom over filosofen Matthew Lipmans bøker. Dermed var jeg fascinert.Matthew Lipman var professor ved University of Montclair i New Jersey, og grunnla bevegelsen Philosophy for Children i 1969. Den moderne skolen skal først og fremst lære barn å tenke rasjonelt, tenkte Lipman, og akkurat som lesning og skriving hører inn under litteraturfaget, burde tenkning og vurdering høre inn under filosofi. Han satt i gang med å utarbeide korte tekster for alle aldre om alle mulige saker, som sammen med forseggjorte veiledningshefter for lærerne kan brukes som utgangspunkt for en filosofisk undersøkelse. Filosofi skal ikke læres, men gjøres, er Lipmans filosofi. Klasserommet skal gjøres til et forskningsfellesskap.

ALLEREDE ABONNENT?
Fra 189 kr på første termin
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse