Annonse
04:00 - 19. januar 2001

Anarkisme Light

Annonse

Kritikk av samfunnsinstitusjonene og lengselen etter alternativene dominerer i Schrøder Kristiansens essaysamling Mellom Natur og Kultur. Ut fra et humanistisk ståsted søker Kristiansen å redegjøre for hva det vil si å være et menneske «mellom natur og kultur,» det vil si hvordan mennesket kan forstås som et produkt av både biologi og historie.

Faste lesere av Morgenbladet vil kunne glede (eventuelt forarge) seg over å finne Kristiansen’s tidligere bidrag til avisen samlet mellom to permer. Samlingen inneholder også utdrag av diverse foredrag, bokanmeldelser, og en artikkel om Ayn Rand (forfatteren av The Fountainhead) som er publisert parallelt i tidsskriftet Samtiden.

Bokens første del handler om den romantiske lengselen etter menneskets uberørte natur og livet i villmarken. Kristiansen er den første til å innrømme at dette tankegods tilhører vesteuropeisk kulturhistorie, og han søker derfor å forstå denne strømning som en motkultur til det moderne samfunns industrialisering og mekanisering. Den grønne bølgen på 70-tallet blir presentert som et typisk romantisk fenomen: frontfigurer som Arne Næss, Sigmund Kvaløy Setereng og Erik Damman fremtrer som eksempler på idealistisk romantikk på norsk. (Kristiansen er her på kollisjonskurs med Nina Witoszek som i sin bok Norske Naturmytologier (Pax 1998) argumenterer for at romantikken aldri fikk fotfeste i Norge). Bokens første del kulminerer med en drøftelse av den amerikanske romantiske idealisten Henry David Thoreau. Det som først og fremst fascinerer Kristiansen er ikke Thoreaus syn på naturomgivelsene, men snarere hans individualisme og protest mot sosial konformitet.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse