Annonse
04:00 - 07. desember 2001

Patenter og politikk

Annonse

Når kvinner går til legen for å ta en livmorhalsprøve, havner vevet i en statlig biobank. Slike vevsbanker har vi hatt siden 1930-tallet. Totalt finnes et sted mellom 25 og 30 millioner prøver, og rundt 90 prosent av de ca. 1.5 millioner nye prøvene som tilkommer hvert år er slike underlivsprøver. Sammen med andre biobanker og statlige helseregistre utgjør dette materialet en enorm ressurs for bioteknologisk forskning. Men hvem skal eie genene våre? Og hva skal det forskes på?

Biobankene inngår i en forskningspolitisk strid mellom næringspolitikk og folkehelse, hvor en rekke spørsmål om patenter, profitt og politikk står ubesvart. Kan vi styre den bioteknologiske forskningen, eller skal det overlates til de private selskapenes markedsorienterte forskningsstrategier?

Endelig ser det ut til at spørsmålet om eierskap og forvaltning av de statlige biobankene kommer på den politiske dagsorden. De siste ukenes avsløringer i Aftenposten av hvordan genetikkprofessor Kåre Berg har operert i en juridisk gråsone – mellom de offentlige institusjonene hvor han er ansatt og det private selskapet Genova hvor han selv er medeier – har vist hvordan private interesser overkjører statlige organer i utformingen av en norsk bioteknologisk forskningspolitikk. Tanken er tydeligvis at staten skal betale utgiftene til kompetanseoppbygging og forskningslaboratorier, og så skal private selskaper stikke av med patentrettighetene og dermed også retten til inntektene fra den statlig initierte forskningen. Problemet er ikke nødvendigvis Kåre Berg (det finnes mange andre som opererer i samme gråsone), men fraværet av en mer omfattende debatt om hvordan Norge skal forvalte kapitalen i biobankene. Riktignok fikk vi i juni en statlig utredning om Biobanker (NOU 2001:19), men behandlingen er mangelfull og den politiske diskusjonen omkring eierskap og forvaltning av materialet har uteblitt.

ALLEREDE ABONNENT?
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse