Annonse
04:00 - 21. desember 2001

Når menneskenaturen står på spill

“Filosofen Jürgen Habermas tar i sin nye bok klar stilling til det han mener vil bli genteknologiens store moralske utfordring. “

Annonse

Utviklingen innen bioteknologi foregår for tiden med stor hastighet og stiller menneskene overfor muligheter, dilemmaer og valg som tidligere var forbeholdt fantasifull science fiction. Spørsmålet er ikke lenger hva som er fantasi og hva som er virkelig, men hva som er rett og galt å gjøre, gitt alt som er blitt mulig. Bioteknologien generelt, og spørsmål som avfødes av mulighetene for menneskekloning spesielt, krever klare svar, helst moralsk reflekterte sådanne, og helst raskt, før alt som måtte fortone seg uetisk er realisert.

Jürgen Habermas tar i sin nye bok opp denne utfordringen. Han gjør mer: Han rykker ut med et engasjert nei til det han betegner som en «liberal eugenikk» under oppseiling. Dermed forlater Habermas den rent formale måten han så langt i sin «diskursetikk» har behandlet normative spørsmål på. Han tar et kierkegaardsk sprang ut i det substansielle – og bedyrer at det som står på spill er intet mindre enn «menneskeartens etiske selvforståelse» og synet på menneskets «natur» og dets frihet.

Habermas’ bok drøfter ikke bioteknologien som sådan. Han avgrenser sin kritiske undersøkelse til moderne eugenikk. Negativ eller «terapeutisk» eugenikk forstås som målrettet genetisk intervensjon i kroppsceller, med den hensikt å forhindre bestemte arvelige sykdommer. Positiv eller «forbedringsrettet» eugenikk (det striden står om) er inngrep med sikte på å forandre de genetiske egenskaper hos en (fremtidig) person, slik at den genetiske profilen innfrir ønsker hos den intervenerende part om hvordan profilen bør være. Man forandrer for å forbedre, til forskjell fra å gjøre et inngrep for å hindre skade eller alvorlig feilutvikling, der faren for dette er diagnostisert før fødselen.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse