Annonse
04:00 - 21. desember 2001

Maktutredningen i debatt

Makt- og demokratiutredningen driver et åpent forsknings- og publiseringsprogram før selve utredningen blir levert sommeren 2003. Da er det svært viktig at vi tar diskusjon og kritikk underveis på en ordentlig måte; det gjelder ikke minst meg som leder av arbeidet.

Annonse

Jeg er korrekt gjengitt, men jeg er ikke fornøyd med mine egne svar i et oppslag i Morgenbladet 14/12. I en pressemelding nylig, der vi avviste noen påstander fra Espen Søbye om utredningens bokserie, fremhevet vi hans tilknytning til Statistisk Sentralbyrå. Selv om tilknytningen var trukket inn av andre, burde vi ha brukt Søbyes navn uten å blande inn byrået. Vi burde uten videre ha erkjent at han kom med sin kritikk i en annen egenskap, som fri skribent.

I et brev til en forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, der jeg foreslo en seminardiskusjon, tok jeg i farten to steg i ett. Jeg burde ha overlatt til forskeren selv å bringe forslaget videre til instituttets ledelse.

I første fase av denne debatten, kom jeg med noen negative karakteristikker i tilbakevisningen av Søbyes kritikk. Det skjedde i et par raske telefonintervjuer, men det blir ikke bedre debattskikk av den grunn.

ALLEREDE ABONNENT?
Begrenset sommertilbud
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse