Annonse
04:00 - 21. desember 2001

Gud som nasjonsbygger

“Gud og FN skaper og opprettholder nasjoner. Israel er den siste, men langt fra den eneste, nasjonen som er innstiftet av Gud. “

Annonse

Til tross for hva de ivrigste globalistene liker å forestille seg: Nasjonalstaten er ikke en døende eller irrelevant geopolitisk størrelse. I krigen mot Taliban-regimet var fienden opprinnelig et nærmest abstrakt nettverk av terrorister. Men den kom fort ned med begge beina på bakken, for å si det slik, uansett om det skjedde som resultat av en amerikansk misforståelse eller ikke. Krigen mot Taliban ble en god, gammeldags territoriell krig, medfly, stridsvogner, fotsoldater, fremrykninger og flyktninger. Det er ingen stor overdrivelse å hevde at FN fikk global oppslutning fordi FN er de forente nasjoners organisasjon, og står som den fremste garantist for de etablerte nasjonalstatenes territorielle suverenitet. Under den kalde krigen var det nærmest utenkelig at FN skulle velsigne oppsplittelsen av en etablert stat. Ingen nye stater ble dannet i hele etterkrigstiden frem til 1990, med unntak av Bangladesh, bystaten Singapore – og Israel. I denne perioden hadde stort sett alle land både FN og en av de to supermaktene i ryggen. Territoriell status quo var en del av terrorbalansen. Etter at det sovjetiske imperium brøt sammen ble imidlertid en lang rekke nye stater knekket løs fra det veldige imperiets randsone, stater som ikke var nye, men som fikk sin selvstendighet tilbake. Etter Jugoslavia, da Serbia ble presset til å oppgi Bosnia, har FN velsignet enda en ny statsdannelse: Øst-Timor. Også her måtte det enorme lidelser og massakre til før FN oppgav sitt prinsipp om det nasjonale territoriets hellighet.

FN har på mange måter tatt over Guds rolle som nasjonenes garantist og beskytter. Men det hjelper å ha Gud på laget i tillegg. For det er ikke bare ryktet om nasjonalstatens død som er betydelig overdrevet. Gud er også bemerkelsesverdig aktiv, og ikke minst som forsvarer av nasjonalstatens legitimitet.

Gjennom århundrene har han, unnskyld hun, arbeidet overtid på dette feltet. Mange av de europeiske nasjonalstatene har ansett seg selv for på en eller annen måte å være innstiftet av Gud. Både Frankrike og England bygget i sin tid opp mye av sin nasjonale identitet gjennom religion. Franskmennene anser sin nasjonale kirke for å være den universelle pavekirkens «eldste datter», mens engelskmennene som, med Oliver Cromwell i spissen, gikk berserk over hele øyriket var «God’s Englishmen.»

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse