Annonse
04:00 - 01. juni 2001

En skitten krig

Annonse

I Frankrike skaper utgivelsen av boken La Sale Guerre– den skitne krigen – heftig debatt for tiden. Den er et vitnesbyrd fra den unge offiseren og løytnant i spesialstyrken i Algerie, Habib Souaida, som forteller detaljert om grusomhetene han som militær deltok i mellom 1992 og 1995. Tortur, henrettelser uten lov og dom og bestialske overgrep på sivile er hverdagskost. Boken har skapt bølger i Frankrike der kjente intellektuelle med Pierre Bourdieu og Pierre Vidal-Naquet i spissen har presentert en appell som anklager Frankrike for regelrett støtte til disse forbrytelsene mot menneskeheten. Bourdieu var selv ung sosiolog i det nye Algerie etter frigjøringen i 1962 og har fulgt landet der den første optimismen måtte vike plassen for undertrykkelse og en stadig akselererende voldsspiral, og ber nå om at en uavhengig internasjonal kommisjon opprettes for å undersøke voldens opphav.

Ni år er gått siden president Chadli Benjedid ble styrtet og det første demokratiske valget i Algeries historie ble annullert. Mellom 150 000 og 200 000 mennesker estimeres drept i Algerie i løpet av denne perioden, under det som offisielt har vært krig mot islamske grupperinger. Et stadig økende antall desertører forteller imidlertid om hvordan hæren selv står bak blodige overgrep og massakre av sivile. Tortur som er for grusom til å ta inn over seg når man leser om den, og som styresmakten har beskyldt islamsk gerilja for å stå bak, viser seg ofte å ha vært utført av landets eget militærvesen. I forordet til La Sale Guerre skriver den italienske dommeren Fernando Imposimato: «Det har [siden frigjøringen] alltid eksistert et okkult maktsenter i Algerie. Det er en ekstremt kynisk makt som styrer og former hendelsene ut fra sin egeninteresse. Den har fått samfunnet til å råtne, den har brakt opposisjonen til taushet både på innsiden og utsiden av systemet.»

Likevel fortsetter Paris å støtte regimet i Algerie og lukker øynene for grove overtramp mot menneskerettighetene. Likevel overførte EU senest i februar nærmere 64 millioner kroner til Algerie. Pengene var øremerket internasjonalt samarbeid mot terrorisme, men overhodet ingen betingelser ble stilt med hensyn til mottagerens respekt for menneskerettighetene.Da President Abdelaziz Bouteflika kom til makten i 1999 lanserte han loven om ‘sivil enighet’. Opprinnelig innebar denne loven at de ansvarlige for drap og voldtekt ikke kunne oppnå amnesti, men det synes snarere at det nye styret ønsker å benytte retorikken til å innføre et kollektivt hukommelsestap, uten at dette ser ut til å virke kurerende på landets generelle helsetilstand. Hittil i år er over 300 mennesker drept i borgerkrigen, så enigheten er fremdeles temmelig illusorisk.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse