Annonse
04:00 - 20. april 2001

Grensesettende kritikk

“For meg går estetisismen og den kunstneriske fascinasjon forut for alt annet. I kunsten handler det ikke om å forsvare det ene eller det andre prinsipp, men om å la seg bevege, sier Erik Skyum-Nielsen. “

Annonse

Han skriver for Information, og han er utvilsomt en av Danmarks mest markante litteraturkritikere: Erik Skyum-Nielsen, som i over tyve år har latt seg bevege av den gode og skjellsettende litteraturen. – Men Skyum-Nielsen har også forlangt noe av litteraturen, noe han ytterligere understreket da han i fjor gav ut Fra ånden i munden, en bok som inneholder et utvalg av hans kritiske essays. At det ofte kan være snakk om harde bud, kommer klart frem i et av essayene fra 80-tallet; her fremsetter Skyum-Nielsen en treleddet klage: «Min klage gælder 1) litteraturen af i dag, 2) kritikken af i dag samt 3) den litterære institutions almindelige tilstand.» Annensteds i Fra ånden i munden blir klagen i stor grad gjentatt: «Mit generelle indtryk efter at have fulgt dansk litteratur siden 1974 er, at kvaliteten er jævnt dalende.»

– Var du ikke altfor pessimistisk, dengang da du skrev dette?

– Da jeg i siste halvdel av 1980-tallet fremsatte generelle klager på litteraturens og litteraturkritikkens vegne, skyldtes det noen særlige trekk ved den litterære offentlighet på det tidspunktet. Opp gjennom 80-årene ble den litterære dagsorden i vidt omfang satt av en allmenn bekymring for bokens fremtid. Fra forleggerside og forskerhold hadde man med voldsom skepsis notert seg at den yngre generasjon medialt sett henga seg til et blandingsmisbruk; bøker inngikk på linje med tv, video, spill, film, musikk osv. Den tradisjonelle respekten for Boken som indiskutabelt kulturgode var tydeligvis på retur. Og hvor ble så dannelsen av, for ikke å snakke om overskuddet i årsregnskapet?

Lese mer?

ALLEREDE ABONNENT?
ABONNEMENT
Fra kr 39,-
per uke ved kjøp
av 12 mnd abonnement
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse