Annonse
04:00 - 19. januar 2001

Statens filmtilsyn i konflikt med Likestillingsloven

Statens filmtilsyn utlyste tirsdag 9. januar to ledige ett-års-vikariater i den gruppen rådgivere/filmsakkyndige som forhåndsvurderer alle kinofilmer og videogrammer som skal ut på det norske markedet. «Kvinner oppfordres til å søke»

Annonse

De fem fast ansatte i Statens filmtilsyn (tidligere Statens filmkontroll) er for tiden tre menn og to kvinner. Siden begge kvinnene nå skal ut i svangerskapspermisjon, mener seniorrådgiver i Statens filmtilsyn, Torstein Storemyr, at begge disse stillingene må besettes av kvinner. At dette er «gjeldende regler», er hverken Kulturdepartementet eller Likestillingsombudet inneforstått med, og sannsynligvis heller ikke de presumptivt 40-60 menn som i disse dager arbeider med sine jobbsøknader – til ingen nytte.

– Med utgangspunkt i hvilken hjemmel er det filmtilsynet kan ekskludere samtlige mannlige søkere til de to ledige vikariatene som filmsakkyndige?

– Det ligger i merknadene til odelstingsproposisjon 23 fra 1968-1969, hvor Justisdepartementet presiserte at minst to av de sakkyndige skal være kvinner, sier Storemyr.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

Journalisten kunne tatt buss fra Oslo til Göteborg klokken 9.
FFAC kan ha et oppriktig ønske om å hedre søstrenes kunstsamlermor.