Annonse
04:00 - 15. januar 2001

Europa i motvind

“Demonstrasjonene mot EUs toppmøte i Göteborg, irenes nei til Nice-traktaten og de europeiske høyrekreftenes stadig mer EU-kritiske holdning vitner om et Europa i motvind. “

Annonse

Blant de mange EU-kritiske parolene som nå bæres gjennom Göteborgs gater, er det i hvert fall én formulering vi ikke vil få se: «The single currency is a socialist project dressed up in business language.» Sitatet falt i forbindelse med det nylig avholdte britiske valget, fra en av de mest sentrale tory’ene, Alan Duncan, og er et av stadig flere eksempler på at den europeiske høyresiden også ønsker seg «et annet Europa», liksom demonstrantene i Göteborgs gater.

Den såkalte «Göteborg-aksjonen» er likevel i overveiende grad den tradisjonelle venstresidens prosjekt. Her markerer over 100 ulike organisasjoner seg, med krav om alt fra kortere arbeidstid til økologisk omlegging av jordbruket. Fra Norge stiller blant annet Natur&Ungdom, Nei til EU, Internasjonale Sosialister, en gruppe som kaller seg «Iranske venstreaktivister» samt ATTAC. Sistnevnte deltar imidlertid ikke i det store demonstrasjonstoget mot EU, i tråd med prinsippet om at ATTAC ikke tar stilling til EU på generelt grunnlag.

Blant de titusener av demonstranter som er ventet til Göteborg i løpet av helgen, kan vi grovt skille mellom ni grupper. Tre av dem kan karakteriseres som partipolitisk venstreorienterte, og spenner fra revolusjonære via sosialister til sosialdemokrater (tilsvarende Rød Ungdom, Sosialistisk ungdom og AUF i Norge). En «samlegruppe» for syndikalister, Internasjonale Sosialister og fagforeninger av ulike slag kan også identifiseres selv om de på langt nær er samkjørte. Videre kommer den mer anarkistiske og potensielt militante gruppen, miljøvernere, representanter for distrikts- og landbruksinteresser, moderate uavhengige systemkritikere (inkludert ATTAC) og til sist Nei til EU-bevegelsen, som på mange måter favner bredest av alle. Disse grupperingene er igjen fordelt på sju mer eller mindre separate aksjoner (se faktaboks).

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse