Annonse
04:00 - 19. januar 2001

Byutvikling, akademia og akademikere

Annonse

Sjelden blir universitetene kritisert for å være virkelighetsnære. Men i et debattinnlegg i Morgenbladet 5. januar uttrykker en av medforfatterne til Kees Kristiansen/Plan B’s forslag til Bjørvikaplan undring over hva et universitetsinstitutt overhode har i Bjørvika å gjøre. Praktisk byplanlegging er i følge debattinnlegget et anliggende for på den ene siden offentlige myndigheter som utøver en kontrollfunksjon og på den andre siden private konsulenter som kreativt bringer sine ideer til torgs. «Lærere» bør holde seg langt unna dette farvannet. Akademikere skal undervise sine studenter og ikke bruke sin tid til å blande seg inn i virkeligheten.

La oss ta dette fra grunnen av. Generelt sett er det en noe foreldet oppfatning at universitetene kun skal drive undervisning. Universitetenes oppgave er å drive undervisning, men også forskning og prosjektrettet utredningsarbeid. Universitetene må forsvare sin rolle som kunnskapsforvaltere og kunnskapsutviklere. Det er et stort behov for at universitetenes kunnskap i større grad gjøres tilgjengelig for samfunnet. Utdanningsmiljøene innen arkitektur ble gjennom hele forrige århundre kritisert for i for stor grad å vektlegge det unike arkitektoniske verket og for å mangle interesse for samfunnets omgivelser.

Kanskje Institutt for Urbanisme ved AHO gjennom sin deltagelse i Bjørvika faktisk kan sees som et forbilledlig eksempel på hvordan universiteter bør fungere. Instituttet har selvfølgelig et omfattende undervisningsopplegg rettet mot arkitektstudentene ved AHO og et stort antall internasjonale studenter. Man driver videreutdanningsopplegg som til enhver tid omfatter mer enn 50 fagfolk i praksis. Instituttet har initiert flerfaglig baserte forskningsopplegg. Man bygger opp et forpliktende nasjonalt og internasjonalt nettverk. Miljøet omkring instituttet er sammensatt av fagfolk med ulike varianter av formell tilknytning til AHO og omfatter folk med ulik dybdekompetanse fra utmerkede formgivere, over erfarne byplanleggere og forskere i byens transformasjon til de eksklusive byteoretikere.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse