Annonse
04:00 - 25. august 2000

Læring gjennom handling

århundres skole, preget av streng disiplin, pugging og en totalt lærerstyrt form for undervisning. Fra omkring 1890 forsøkte en ny og progressiv pedagogikk å endre dette bildet, og John Dewey var en av forgrunnsskikkelsene i denne reformbevegelsen. Dewey opererte både som psykolog og pedagog, men var først og fremst utdannet filosof. På det filosofiske fagfeltet har han berørt emner som logikk, etikk, religionsfilosofi og estetikk, men han har også gitt vektige bidrag til statsvitenskapen. I boken Philosophy and the Mirror of Nature (1979) gjør den amerikanske filosofen Richard Rorty Dewey til en av de viktigste filosofene i det 20. århundre.

Annonse

John Dewey (1859-1952) vokste opp i pietistiske omgivelser i Vermont i New England, og herfra arvet han sitt kristen-humanistiske sinnelag. I studietiden var han elev av filosofen Charles Sanders Peirce (1839-1914), og han innledet samtidig et livsvarig vennskap til filosofen og psykologen George Herbert Mead (1863-1931). Peirce og Mead regnes som grunnleggerne av den amerikanske pragmatismen, som sier at sannheten ikke eksisterer uavhengig av mennesker og deres handlinger. Enhver sannhet er derfor en midlertidig sannhet. De pragmatiske filosofene kaster ikke bort tiden på tilværelsens store spørsmål, men mener at det sanne er det som fungerer best. Noe er sant hvis vi er berettiget til å hevde det og hvis det har nyttige konsekvenser, dvs. hvis det løser våre problemer.

Pragmatismen skulle bli en av de viktigste inspirasjonskildene for den praktisk anlagte teoretikeren Dewey, som selv utviklet en modifisert pragmatisme, ofte kalt instrumentalisme eller eksperimentalisme. I stor grad trekker han på verkene til filosofen og psykologen William James

((, bror av forfatteren Henry James, som populariserte pragmatismens ideer i verket Pragmatism, a New Name for Some Old Ways of Thinking (1907), og som også var med på å etablere psykologien som autonomt fagfelt i og med boken Principles of Psychology fra 1890.))

ALLEREDE ABONNENT?
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse