04:00 - 14. januar 2000

Illusjoner for fall - et tiår i Tsjekkia

I ti år har tsjekkerne forsøkt å reformere og omstrukturer landets politiske og økonomiske system. Har det vært en suksesshistorie?

Tsjekkia hadde i lang tid status som beste land i klassen blant de tidligere østeuropeiske kommuniststatene. Ikke minst var tsjekkernes selv overbevist om at de var det. De levde på en illusjon om hvor strålende det gikk med landet. Denne oppfatningen har lenge også vært rådende i vesteuropeisk opinion og massemedier.

Frem til 1997 så også alt meget lyst ut for Tsjekkia. Arbeidsløsheten var eksepsjonelt lav og de aller fleste hadde opplevd en velstandsøkning. Den økonomiske veksten var jevnt stigende, og det kunne vises til suksesshistorien om bilfabrikken Škoda. Fra regjeringshold, først og fremst statsminister Václav Klaus, ble det hevdet at de økonomiske reformene var kommet til veis ende og at landet kunne betraktes som et fullstendig kapitalistisk system.
 

Sannheten var i stedet at reformvisene kun var halvkvedede. De vakre ordene om vellykkede reformer i Tsjekkia hadde langt fra alltid rot i virkeligheten. I løpet av 1997 ble det klart for alle at ikke alt var som det burde være. Privatiseringen av små og mellomstore bedrifter hadde vist seg mer eller mindre vellykket. Mange store industribedrifter var derimot fortsatt i statlig eie, og få private investorer syntes å vise interesse for dem. Bedriftene ble holdt kunstig i live og ble et stadig økende pengesluk for staten. På den andre siden ble arbeidsløsheten holdt nede. Før eller siden måtte prisen for dette betales. Etter hvert som staten trakk seg ut av bedriftene steg også arbeidsledigheten. I flere områder har arbeidsløsheten kommet opp i 9-10 prosent. De økonomiske problemene ble også merkbare i tsjekkernes private økonomi, først og fremst gjennom store prisøkninger på vann, gass og elektrisitet.

Annonse