Annonse
04:00 - 25. august 2000

Historien er blitt større

Historieforskningen lar seg ikke lengre begrense til de siste 5000 årene. Christopher Lloyd er i fremste rekke blant de historikere som utvider feltet til hele epoken etter siste istid.

Annonse

Historieskrivningen er de siste 10-15 årene blitt betydelig utvidet i tid og rom. Historikere som David Christian og Fred Spier snakker om «Big History», med en tidsskala for historieskrivning på opptil 20 milliarder år – og en av hovedsesjonene på historikerkongressen som nylig ble arrangert i Oslo hadde «world history» som tema. Andre fokuserer på historien før de tidligste sivilisasjoner, innenfor den naturhistoriske perioden holocen, som innbefatter de siste 12000 årene.

Felles for «Big History» og «holocen historie» er en sterk kobling mellom natur- og samfunnshistorie, og at fokus ikke legges på det lokale og nasjonale, men det globale – og til og med det planetariske. Denne lange tidsskalaen åpner nye muligheter for samarbeid mellom samfunnsvitenskapene og de historiske naturvitenskaper som geologi, biologi og økologi.

Christopher Lloyd er forsker ved School of Economic Studies, University of New England (Australia), og presenterte et rammeverk for studier av holocen historie på historikerkongressen i Oslo. Basisen i dette rammeverket henter han fra kritisk realisme og neodarwinisme.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Det er i praksis umulig å trekke noen grense mellom lovlige og ulovlige ytringer»