Annonse
04:00 - 08. desember 2000

Norge2030 - hvilket samfunn!

Annonse

Fremtidsscenariene Norge2030. Fem scenarier om offentlig sektors framtid som ble presentert av den norske stat torsdag, innebærer så radikale forandringer av den offentlige sektor at man nær skulle tro de ville avskaffe seg selv.

Arbeids- og Administrasjonsdepartementet besluttet et par år tilbake å prøve ut scenariometoden overfor forvaltningspolitikken. De gikk bredt ut og fikk involvert 15 av 16 departement, direktorat, samt miljøer i to statlige aksjeselskap. Dessuten forholdt de seg til en stor gruppe kommentatorer fra næringsliv, media, forskningsmiljø og frivillige organisasjoner. Dette er ikke ren gjetning av tilstanden tretti år frem i tiden, scenario-rapporten har legitimitet. Men ennå er ikke Norge2030 behandlet politisk. Det bør den. Prosjektets fem scenarier er utrykk for hvilken fremtid som kan komme. Og det gjør den.

Sentralplanlegging, femårsplaner, prognoser, langtidsplaner. Det er ikke første gang scenarioer presenteres. I 1987 kom Scenarier for Norge mot år 2000, med prosjektleder Terje Osmundsen. Tre scenarioer – «Fornyelse», «Omsorg» og «Forvitring» – skulle gjøre oss forberedt på mulige utkomme. Men Osmundsen&Co klarte ikke å forutse den kalde krigens opphør, internett eller globaliseringens komme. Likesvell solgte rapporten 20 000 eksemplarer. At de ser vekst, bevaring, eller oppløsning høres vel ikke så spennende ut. Så også med oppfølgeren Horisont21 som leder oss inn i dette århundret: Igjen fornyelse, omsorg og forvitring, men kalt «Skippertak», «Forvaltning» og «Mangfold».

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse