Annonse
04:00 - 10. november 2000

Teorier om barnelitteratur

Annonse

I danske Weekendavisen hevder forfatteren Peter Rønnov-Jessen med sitt essay «Kunstens parasitter» at barneboken har blitt et problem for den danske samtidsdiktningen. Dette essayet har hisset opp en hale av litterært interesserte.

Rønnov-Jessens meningsfeller her i landet er mange. Men de har også fått tilbake med renter: Barnelitterært engasjerte har hevdet at barnelitteraturen har gjennomgått store endringer i den sene moderniteten, eventuelt ved slutten av denne. Og det er utvilsomt riktig at barnelitteraturen har gjennomgått kraftige endringer siden metafiksjonsdiktningen bølget inn over barnelitteraturen og delvis forandret dens ansikt.

Likevel kan det i dag se ut som om den postmoderne fiksjonen om fiksjon nærmer seg et endepunkt, et dødpunkt hvor ikke så mange veier viser retningen videre. En ny form for forståelse av barnelitteratur vil trolig trenge seg frem. Det er dermed også grunn til å tro at nye teoriretninger vil melde sin ankomst.De siste årene har diskusjonen spesielt dreid seg omkring barnelitteraturens kunstkarakter, dette sett i relasjon til barnelitteraturens dominans av pedagogiske eller didaktiske idéretninger. Et karakteristisk trekk ved denne diskusjonen er at den har vært ført på delvis naive premisser. Man kunne kanskje som mottese til at barnelitteratur er pedagogikk, si at barnelitteraturen egentlig er en sosiologisk eller smakssosiologisk kategori. Den kategorien som ligger bak barnelitteratur som begrep, nemlig kategorien barn, er om man skal stole på en sosiolog som Christ Jencks, en sosialvitenskapelig eller sosiologisk avgrensbar kategori. Barnelitteratur er dermed bare en betegnelse på en type diktning som knyttes eller attribueres til en bestemt kategori av sosialt definerbare størrelser, nemlig «barn». Men denne sosiologiske problematiseringen av størrelsen barnelitteratur, leder også videre til at selve kunstkategorien mister sin uskyld. Det som for øyeblikket er kunst, er det i relasjon til smaksdommer hos et sosiologisk sjikt som for øyeblikket definerer avgrensningen av eller egenskapene til hva kunst er. Diskusjonen om barnelitteratur er kunst, er for det meste en skinndiskusjon som bør relateres til konstellasjoner av samfunnsmessige aktører og deres interne dominansforhold. Et estetisk kunstbegrep, derimot, vil måtte trekke skillelinjene gjennom all litteratur som til enhver tid av ulike årsaker verserer under betegnelsen «kunst», dvs reflekteres i samfunnets kunstinstitusjon. Det rammer alle kategorier av litteratur, om enn på ulik måte.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

Nevnte paragraf gir nemlig kun visse minoritetsgrupper, som Alis, et vern mot «dehumanisering» og andre «hatefulle ytringer».