04:00 - 25. august 2000

Historien er blitt større

Historieforskningen lar seg ikke lengre begrense til de siste 5000 årene. Christopher Lloyd er i fremste rekke blant de historikere som utvider feltet til hele epoken etter siste istid.

Annonse