Annonse
04:00 - 25. august 2000

Historien er blitt større

Historieforskningen lar seg ikke lengre begrense til de siste 5000 årene. Christopher Lloyd er i fremste rekke blant de historikere som utvider feltet til hele epoken etter siste istid.

Annonse

Historieskrivningen er de siste 10-15 årene blitt betydelig utvidet i tid og rom. Historikere som David Christian og Fred Spier snakker om «Big History», med en tidsskala for historieskrivning på opptil 20 milliarder år – og en av hovedsesjonene på historikerkongressen som nylig ble arrangert i Oslo hadde «world history» som tema. Andre fokuserer på historien før de tidligste sivilisasjoner, innenfor den naturhistoriske perioden holocen, som innbefatter de siste 12000 årene.

Felles for «Big History» og «holocen historie» er en sterk kobling mellom natur- og samfunnshistorie, og at fokus ikke legges på det lokale og nasjonale, men det globale – og til og med det planetariske. Denne lange tidsskalaen åpner nye muligheter for samarbeid mellom samfunnsvitenskapene og de historiske naturvitenskaper som geologi, biologi og økologi.

Christopher Lloyd er forsker ved School of Economic Studies, University of New England (Australia), og presenterte et rammeverk for studier av holocen historie på historikerkongressen i Oslo. Basisen i dette rammeverket henter han fra kritisk realisme og neodarwinisme.

Lese mer?

— Prøv Morgenbladet —
Det er
ettertanken
som teller
Inntil 30% rabatt
Bestill her
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.