04:00 - 18. august 2000

Gammel nyveiv fra sinte dannede herrer

Doktorgrader og allusjoner til middelalderlitteratur finner du helst i amerikansk punkmusikk.

Annonse

«Arbeidsgruppens rapport vil diskuteres på åpent og demokratisk vis»