Annonse
04:00 - 07. juli 2000

To kulturradikalismer

Annonse

På grunnlag av Freud postulerer Eivind Tjønneland (sist, 30/6) en utbredt «kulturmasochisme», og velger som hovedfiende de religiøse utslagene. Store deler av kulturen tilkjennegir et selvplageri vi bør bekjempe ved å avsløre symptomene. Mitt inntrykk er at doktrinen er malapropos og påståelig, nærmest hysterisk. Det er særlig tre ting jeg er opptatt av. Vi blir bedt om å slutte oss til en radikalisme som på smalt teoretisk grunnlag formulerer et sterkt praktisk program. Dessuten benyttes en undertrykkelses- og forbudsjargong som ikke kan artikulere etablerte kilder til frihet. Og til slutt står prosjektet uten egnede mål, enten det retter seg spesifikt mot litteratur eller mot religiøs praksis.

Tjønnelands generelle problem er at teoretisk fundert ideologi nødvendigvis støtter seg på et smalt kunnskapsfelt i abstraksjon fra praksis. Det er vanskelig å foregripe praktiske bedømmelsers avhengighet av bestemte situasjoner, med overhengende fare for at utilstrekkelig teori gir snublende praksis. Teoretisk sterkt forpliktede posisjoner som tilbyr å legge føringer på praksis møter legitimeringsproblemer. Så også Tjønnelands.

ET kan hevde at hans psykologi stikker så dypt at bred anvendelse er forsvarlig. Men hans spesielle problem er at teorien ikke fortjener status som kunnskap. Wittgenstein er blant de mange som har påpekt at Freud savner metoder og spor som setter ham i stand til å vite når analysen har gått langt nok. Den forblir en spekulasjon, uansett hvor attraktiv. Pasienten kan ikke selv bekrefte den, og Freuds forsøk på å gi legen bekreftende autoritet gjør metoden selvoppfyllende. Like selvoppfyllende er det når ET anvender masochismebegrepet på et bredt tilfang både av samtidig dagligliv og norsk skjønnlitteratur siden 1814 (i ARR, nr. 2/99). Det hadde vært rart om ET ikke så masochismen raust fordelt også i 90-tallslitteraturen, men han kveler spøkelser ved lys dag.

ALLEREDE ABONNENT?
Begrenset sommertilbud
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse