Annonse
04:00 - 21. juli 2000

Duell i Nigeria

Nigeria nærmer seg det endelige oppgjøret. Skal føderasjonen bli en nasjon eller splittes opp?

Annonse

Avhugging av armer har igjen blitt utført i Nigeria etter at de muslimske delstatene i det som kalles kjerne-Nord har innført Sharia, islamsk lovgivning. I flere delstater, blant dem Zamfara, Niger, Kano, Kaduna, Jigawa og Sokoto har de religiøse konfliktene blitt opptrappet og minst 1000 mennesker har dødd bare i år som følge av stridighetene. Denne uken tilstrammet konflikten i Nigeria seg ytterligere. Lederen for de seks oljeproduserende delstatene i sør vedtok at de selv skulle beholde inntektene fra sine naturressurser. For føderasjonen Nigeria er dette dårlige nyheter, tatt i betraktning at oljen står for 90 prosent av Nigerias eksportinntekter og mellom 60 og 80 prosent av de samlede inntektene. Trusselen fra de seks statene må ses i sammenheng med den pågående prosessen der delstat etter delstat i nord innfører Sharia. I den eskalerte konflikten står muslimer (ca. 50 prosent av befolkningen og befinner seg i nord og vest) mot kristne (i underkant av 50 prosent og befinner seg hovedsakelig i sør), nord mot sør og militære mot religiøse ledere. Det store spørsmålet er hvorvidt den kristne president Obasanjo er sterk nok til å trygge det skjøre demokratiet i Nigeria.

En av det moderne Nigerias mest anerkjente politiske skikkelser, og yorubaenes leder i Vest-Nigeria. Obafemi Awolowo, sa engang at Nigeria ikke er en nasjon, men kun en geografisk betegnelse som skulle hjelpe til å skille de som bodde innenfor Nigerias grenser fra de som bodde utenfor. Stifteren av Nigerias største politiske parti, (Northern Peoples Congress – NPC) Abubakar Tafawa Balewa, – også den første statsminister da Nigeria ble en føderasjon i 1957 – skal ha sagt at Nigeria bare eksisterer på papiret og at begrepet kun betegner en britisk intensjon for landet.

Dette er Nigerias store problem. Samlingen av landet i 1914 ble utført av britene av utelukkende økonomiske årsaker. Seth Nwughala, professor i statsvitenskap ved universitetet i Lagos, sier at samlingen av Nigeria ikke hadde noen form for legitimitet blant de ca. 250 etnisitetene i landet. Nwughala sier videre i en større artikkel i Post Express Wired at britenes splitt og hersk-politikk er årsaken til mye av Nigerias misère i dag. Det ble lagt strenge restriksjoner for kristne i nord og britene oppfordret også til styrkingen av feudalstyret i den samme regionen. Ved å dele landet opp i tre regioner rundt 2.verdenskrig forsterket britene tribaliseringen. De tre store etniske gruppene i Nigeria fikk hver sin region på bekostning av de mange mindre gruppene. Hause-fulaniene (muslimer) fikk nord, yorubaene (kristne/sekulære) fikk sørvest og iboene (kristne/tradisjonell religion) fikk sørøst. Siden denne gang har de aller fleste konfliktene i Nigeria vært mellom disse tre gruppene eller mellom mindre grupper og en av de tre store.

ALLEREDE ABONNENT?
Begrenset sommertilbud
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse