Annonse
04:00 - 07. januar 2000

Om prosjektet Fabrikken

Annonse

Om prosjektet Fabrikken:

I bildet av det moderne Norge, står industrien sterkt. Med løfter om bedre betalt arbeid trakk den fra slutten av 1800-tallet mange innflyttere fra landsbygda til seg idet som forfatteren Inge Krokann i sin tid beskrev som «det store hamskiftet». Industri og gruvedrift dannet utgangspunktet for nye tettsteder og for vekst i gamle.

De nye teknikkene var overveldende og imponerende. Nasjonen gikk inn i det nye århundret med styrket tro på en lovmessig utvikling mot stadig nye tekniske og økonomiske fremskritt. Fabrikkbygningene som ble reist rundt om i landet, var nasjonens stolthet, og den stadig økende industriproduksjonen et synlig tegn på hvor langt velstandsutviklingen i Norge var nådd. Skjønt alle var ikke like overbevist om fremskrittets velsignelse. Industriens vekst og den raske byutviklingen ble ikke kun akkompagnert av visjoner om fremtids fjerne mål, men også klassekamp, frykt for tradisjonstap og nasjonal identitetsoppløsning, kort sagt sivilisasjonskritikk.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse