Annonse

Annonse

04:00 - 03. desember 1999

Pubertetens fotavtrykk:

for trettenåringer?

Pubertetens fotavtrykk:

Det er ikke lenge siden den eldre generasjon representerte så å si all undertrykkende autoritet i samfunnet. Generasjon på generasjon av unge entusiaster har kontinuerlig måttet gjøre opprør mot det tyranniske trykket fra voksenverdenens urokkelige aksiomer.

I dag er denne biokulturelle historikk plutselig snudd helt på hodet og det er de unges livsverden som fremstår som uimotsagt autoritet. Dette har medført en radikal mentalitetsforskyvning i samtidskulturen som har sørget for å låne brorparten av sitt kulturelle uttrykksregister fra pubertetens infantile repertoar. Spesielt etter sekstiåtternes euforiske verdimassakre og liberaliseringsbakrus har de vestlige samfunn gradvis blitt offer for pubertale perspektiver som paradoksalt nok er skreddersydd for markedsliberalisme og instrumentell livsfilosofi.

Annonse