Annonse
04:00 - 23. april 1999

Fra Nürnberg til Balkan

Kampen for menneskerettigheter synes fremdeles meget vanskelig. Men ved vedtaket om opprettelsen av den internasjonale straffedomstol har det juridiske apparatet blitt radikalt forbedret.

Annonse

Krigen i Kosovo har aktualisert den juridiske beskyttelsen av menneskerettigheter med full tyngde, og opprettelsen av Den internasjonale krigsforbryterdomstol er et godt tegn på at ambisiøse menneskerettighetsmål kan nås. Den siste ukes meldinger om at serbiske ortodokse nå kritiserer Milosevic for krenkelser som faller inn under slike paragrafer, må oppleves som en meget gledelig oppmuntring for de mange som nå involverer seg i etterforskningen. I Norge vil Riksadvokat Tor Axel Busch så snart som mulig starte forhør av kosovoalbanske flyktninger som er kommet hit.

Mye taler for at Vestmaktene vil «kompensere» for den sterke kritikken mot bombingen med å gjøre en ekstra innsats for å styrke det juridiske arbeidet som konflikten nok vil munne ut i. Men det er vel få som tør å være så optimistiske som FNs generalsekretær. Ved åpningen av den FN-sammenkalte diplomatkonferansen i Roma 15. juni i fjor, som ledet til opprettelsen av Den internasjonale krigsforbryterdomstolen, lå det tydelig stolthet i følgende formulering av Kofi Annan: – Folk over hele verden ønsker å vite at menneskeheten kan slå tilbake – uavhengig av hvor eller når det skjer folkemord, krigsforbrytelser eller andre krenkelser av denne type; at det finnes en domstol hvor den kriminelle kan stilles ansvarlig; en domstol som markerer slutten på en global kultur der overgripere har straffefrihet; en domstol hvor man ikke kan forsvare seg med at man «handlet under ordre»; en domstol hvor alle individer i en regjerings hierarki eller en militær kommandostruktur, uten unntak, fra herskere til soldater, må svare for sine handlinger.

 

Allerede abonnent?
Fra
189 kroner
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning.
Du får alt stoffet som er i papiravisen,
eksklusive nettsaker, eAvis
og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse