04:00 - 31. desember 1999

Brenn museene

Fortiden kan ikke hjelpe oss å utforme de samfunnene vi nå står overfor, skriver Erling Fossen.

Maleri: Jacques-Louis David «Napoleon krysser Alpene» (1800).

«Men vi vil ikke ha noen del i den, fortiden, vi de unge og sterke futuristene.»

 

2500 års sammenhengende modernisering og sivilisasjonsbygging har gjort europeeren sliten og motløs. Den perfide krangelen om når det moderne egentlig oppsto er uinteressant. Individet, den åpne fremtiden og teknologioptimismen var til stede allerede ved sivilisasjonens grålysning. Helt siden Odyssevs bandt seg fast til masten for å høre sirenenes vakre sang, mens hans skipskamerater ikke fikk lov, har individet vært den førende aktør i historien. Individet ville ikke leve i det gudeskapte paradis, der maten hang i trærne og alle konflikter var forsonet. Det europeiske individ tok ansvaret for sin egen skjebne og spiste mot gudenes vilje av kunnskapens tre for å tilegne seg de teknologiske nyvinninger.

Annonse