Annonse
04:00 - 24. september 1999

Blir vi med på den «blå» revolusjonen?

Annonse

En av de største omveltningene i menneskehetens historie var da vi temmet dyr og planter og begynte med landbruk, for rundt 10 000 år siden. Dette satte igang en enorm befolkningsvekst, som aldri senere er stoppet opp. Nå begynner imidlertid veksten i landbruksproduksjonen å nå et tak. Den såkalte «grønne revolusjonen» (basert på nye og mer produktive kornsorter, og større innsats av vanning og gjødsel) har mange steder stanset opp, og det er ennå usikkert hvilke produktivitetsgevinster genteknologien kan gi i landbruket. Derfor har mange nå begynt å se vekk fra landjorden og kaste blikket ut mot havet. På den «blå planeten» er det fremdeles mange uutnyttede ressurser, og spørsmålet er om man kan gjøre noe liknende med havets mange arter som man gjorde med ku, gris og hvete: ta dem i menneskehetens tjeneste. Kan vi forvente oss en «blå revolusjon», og hva kan i tilfelle Norge bidra med? Som en gammel fiskeristormakt burde vi egentlig ligge godt an i løypa, men om vi ikke passer oss, kan det godt hende at land som USA, Skottland, Canada og til og med Chile kommer oss i forkjøpet.

Foreløpig har Norge klart seg bra, og en av de virkelig store inntektskildene for Norge de siste tiårene har vært oppdrettslaksen. Norge er verdens overlegent største lakseeksportør, og i 1998 passerte produksjonen 390 000 tonn, til en verdi av 10 milliarder kroner. Nesten alt av dette var oppdrettslaks. Men hvor langt kan dette fortsette å vokse? Bransjen selv regner med en viss vekst videre, men det kan ikke fortsette til himmels. Markedet vil før eller senere mettes, og man møter konkurranse, bl.a. fra Chile. På verdensmarkedet er grossistprisen nå en tredjedel av hva den var for ti år siden.

Også produksjonsmessig er det visse begrensninger, ikke minst p.g.a. miljømessige bivirkninger. Det å stue laksen sammen på unaturlig vis har skapt helseproblemer, med sykdommer og medisinforbruk som har truet livet også utenfor merdene. Ett av de største problemene har vært det store antibiotikaforbruket; noe man har greidd å bekjempe, på en langt bedre måte enn i landbruket. Munnhellet om at laksen kan brukes som medisin, gjelder ikke lenger.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse