Annonse
04:00 - 30. april 1999

Full sprik til venstre

Annonse

“DET POLITISKE VENSTRE. Lørdag 1. mai er det arbeidernes dag, og som vanlig kan man konstatere at verken arbeiderne eller venstrepolitikerne er det de en gang var. Morgenbladet har intervjuet den «tverr-politiske» aktivisten Erik Damman og den «tverr-ideologiske» politikeren Erik Solheim for å få en tilstandsrapport. Av

Venstresiden har tradisjonelt sett vært splittet mellom revolusjonære og reformister. Men i dag kan man like gjerne si at skillet mellom nasjonalister og liberalere er like markant blant de venstreorienterte. Noen vil ha EU og noen vil ha annerledesland. Uten å gå inn på debatten mellom de reformist-nasjonalistiske og de liberal-revolusjonære, vårt eget lille Balkan – kan man slå fast at det slett ikke er meninger det mangler på. Men skal man ha slagkraft kreves det en viss grad av samling, og dette poenget er blitt spesielt aktuelt i forbindelse med globaliseringen. Nå konkurrerer arbeidere i alle land med hverandre som aldri før, mens velferdsstatene bygges ned. Med god hjelp av Kåre Willoch kan våre venstreorienterte overgå hverandre med fortreffelige bemerkninger om «markedets umoral», men nye strategier og offensive utspill er det ikke lett å få øye på. I den grad man kan identifisere en venstreside, så står den på hælene. To av de mest sentrale skikkelsene på venstresiden har valgt ulike strategier, men de har begge et sterkt internasjonalt engasjement. Vi snakker først med Sosialistisk Venstrepartis Erik Solheim.

Erik Solheim holdes gjerne frem ved siden av Kåre Willoch som det beste eksemplet på nye tider i politikken. Mens han tenker høyt, søker han å bearbeide den offentlige meningsutveksling for å gi rom til et mer globalt paradigme. Men til forskjell fra Willoch og Damman befinner han seg midt i den klassiske politikkens hverdag. Har han fortsatt tro på en revitalisering av partiene? – Det er et grunnleggende problem at de politiske partiene springer ut av industrisamfunnet, som var annerledes enn dagens samfunn. Medlemstallene i politiske partier synker nå over hele den vestlige verden, det holder ikke om vi fresher opp internett-sidene våre. Jeg tror vi må gå mer i retning av et «direkte demokrati», med folkeavstemninger og direkte personvalg. Solheim hevder samtidig at politikernes klassiske oppgaver fortsatt er aktuelle, og nevner fordelingspolitikken som eksempel. Han tror ikke det er sant at Stortingets makt er endret: – Staten spiller en større rolle i menneskenes liv enn noen gang. Politikerne er også i økende grad blitt en del av folks liv gjennom mediene. Vi er på TV hver kveld, diskuterer og deltar kontinuerlig i meningsdannelsen. – Ser du «verdidebatten» som et tegn på at vi ikke orker/evner å forholde oss til grunnleggende strukturnivå, men babler i vei om verdier for å gi et skinn av at vi er i kontakt med «de viktige spørsmål»? – Her er det et viktig poeng. Skal man ha en meningsfylt verdidebatt så må man forholde seg til strukturer. I mange tilfeller er den enkeltes holdninger selvfølgelig avgjørende, men som regel er det en vekselvirkning her. Solheim gir et betegnende eksempel på hvor utbredt markedstenkingens struktur er blitt:

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

Nok en gang blir klassisistene karakterisert som konservative og reaksjonære
Journalisten kunne tatt buss fra Oslo til Göteborg klokken 9.
FFAC kan ha et oppriktig ønske om å hedre søstrenes kunstsamlermor.