04:00 - 23. april 1999

Fra Nürnberg til Balkan

Kampen for menneskerettigheter synes fremdeles meget vanskelig. Men ved vedtaket om opprettelsen av den internasjonale straffedomstol har det juridiske apparatet blitt radikalt forbedret.

Annonse