Annonse
04:00 - 19. februar 1999

Morgenbladet for 75 år siden

Bergen og Bergensere.

Annonse

At baade byen og dens indvaanere er»nokke for seg sjøl», det er en trossætning, som ikke længer bestrides, allermindst av Bergenserne selv. Og har nogen her østpaa været i tvil derom – fordi han altsaa aldrig har været paa aastedet – saa behøver han bare at høre Wiers-Jenssens foredrag om fødebyen. For det er ikke et foredrag av vanlig art, aa neida. Det er historie og historier, alvor og vitser og lærd kyndighet og kjuagutmoro., og bak altsammen det sterke pulsslag hos den, som elsker sin barndomsby og som med stolthet kan trække linjen fra Holberg via Christie til Christian Michelsen og som kan avfeie strid om Holbergs nationalitet med de ord: Han var hverken norske eller dansk, han var Bergenser!

Slik kan den bare tale og fortælle, som er helt paa hjemlig grund. Men netop derfor behøver Wiers-Jenssen heller ikke være ræd for at si sin opriktige mening om lokalpatriotismens utvekster om sine bybarns sterkttonende livsytringer. Der er alvortes indignation i ham, naar han tar avstand fra de affekterte tilløp til at ville skrue tiden bakover ved at kalde Bergen for Bjørgvin. Men der er et skøierglimt i øiet og der klukker i halsen paa ham, naar han pludselig skifter emne og overrasker tilhørerne med et spørsmaal: Har De nogensinde været i Nationalteatret i følge med to Bergenserinder paa én gang? Og saa selv gir svaret: «Det er likefrem forfærdelig».

Wiers-Jenssen fortæller helst om det gamle Bergen, den lille by med en befolkning av verdensmennesker, stængt ute fra Norge av sine berømte syv fjelde, hvorav man ( i parentes sagt) aldrig har kunnet finde mere end høist seks.

Lese mer?

— Prøv Morgenbladet —
Det er
ettertanken
som teller
Inntil 30% rabatt
Bestill her
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.