Annonse
04:00 - 08. januar 1999

Norge etter den siste olje

Annonse

Hva vil skje om oljeprisen blir så lav at inntektene forsvinner? Vil velferdsstaten forvitre og hvor vil det bli av arbeidsplassene? Av I disse dager feirer Norge 25-års jubileum som oljenasjon. Riktignok var det tidligere skjedd både funn og produksjonsstart på norsk sokkel i Nordsjøen, men det var prissjokket på olje vinteren 1973-74 som førte til oljens dominerende plass i norsk økonomi. Nærmest over natten ble oljeprisen firedoblet og det var bare det første av flere prishopp som skulle følge. Det kjente bildet av kong Olav som løste billett på Holmenkollbanen vinteren 1974 var i realiteten et bedrag. Bildet forega å fortelle om folkekongen som delte sitt folks problemer under oljemangelen, men virkeligheten var en konge og et folk som sto på terskelen til å bli Europas Kuwait.

Mens resten av den vestlige verden opplevde andre halvdel av 1970-tallet som krisetider med stagflasjon gjorde oljen Norge i stand til å føre motkonjunkturpolitikk. På sikt var denne økonomiske politikken ikke gunstig og krevde 1980-årenes snuoperasjon, men den store utbyggingen av velferdsstaten var et resultat av at vi kunne føre en annen økonomisk politikk enn det øvrige Europa. I dag, 25 år senere, kan oljeepoken i Norge se ut til å være over. Oljeprisen er i inflasjonsjusterte kroner lavere enn den var før prissjokket i 1973. Nå på nyåret er prisen på nesten 82 kroner for et fat olje, men på det laveste før jul var prisen helt nede i 71 kroner. I tillegg tyder flere faktorer på at prisen på sikt kan komme til å falle ytterligere. Den økonomiske krisen i Asia vil sannsynligvis vare ved, derfra kan det ikke ventes ytterligere etterspørsel. Samtidig er verden for øvrig blitt flinkere til å klare seg med mindre olje, og kommende klimakrav vil forsterke tendensen. Også dollarkursen, som er nesten like viktig som oljeprisen for norske oljeinntekter, kan komme til å falle betydelig. Innføringen av Euroen kan gi verden en ny reservevaluta og dermed svekke dollaren. Professor Øystein Noreng har antydet at man kan få en dollarkurs ned mot 5 kroner, noe som vil bety en reduksjon av norske inntekter med en tredjedel.

Krisen i Irak ga heller ingen løsning på kort sikt og nå er det siste håpet for økte norske oljeinntekter en kald vinter på den nordlige halvkule. De første tegn til hva de lave inntektene vil bety for norsk oljeproduksjon har allerede kommet; operatøren av Ula-feltet helt sør på norsk sokkel har varslet at de vil stoppe produksjonen fordi den ikke lenger er lønnsom. Med en lav oljepris over tid kan Ula-feltet følges av flere; mens man i deler av Midtøsten nærmest bare kan stikke et sugerør i sanden og begynne å pumpe, er Nordsjøen et av verdens dyreste produksjonssteder for olje. Trass i at oljeprisen også i løpet av de siste 25 år har gjennomgått store svingninger, har oljen hele tiden gitt store inntekter til den norske statskassen. Hvis det nå blir slik at verden vil se en lang periode med lav oljepris, må man stille spørsmålet om hvordan det norske samfunnet vil utvikle seg uten disse inntektene. Hva vil inntektstapet ha å si for den norske velferdsstaten; vil den kunne overleve i sin nåværende form hvis landet skal leve av fastlandsproduksjonen? Hva denne fastlandsproduksjonen være og hvor vil den foregå; vil vi klare å utvikle oss til å bli noe mer enn en produsent av råvarer og halvfabrikata?

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse