Annonse
04:00 - 08. januar 1999

En vandrer krysser spor og genre

Annonse

REISELITTERATUR. Med nysgjerrighet og rastløshet som drivkraft skrev Bruce Chatwin seg ut over tradisjonelle genregrenser. Av Siden han døde i januar 1989, 49 år gammel, har forfatteren Bruce Chatwin nærmest oppnådd kultstatus blant sine lesere. Ti år etter hans død kommer alle hans seks bøker nå i ny utgave på forlaget Vintage.

Chatwin var en legendarisk vandrer og omreisende. Da han var 31 år, forlot han direktørstillingen i Sotheby’s i London for å dra på ekspedisjon til Sudan. Noen år senere, i 1975, avsluttet han sin journalistgjerning i Sunday Times for å konsentrere seg utelukkende om å reise og skrive bøker, to aktiviteter som for Chatwin i bunn og grunn var ett og det samme. De seks bøkene han ga ut har henholdsvis Sør-Amerika, Vest-Afrika, grensen mellom England og Wales, Afghanistan, den australske ørken og Praha som geografiske og mentale landskap. Mentale, fordi Chatwins reiser først og fremst er en undersøkelse av de mange historiene, mytene og legendene som knytter seg til de ulike stedene og til disse stedenes innbyggere. Bruce Chatwin oppholdt seg aldri særlig lenge på hvert sted og forklarte dette ved å henvise til sin omflakkende barndom og oppvekst. I et mer generelt perspektiv så han imidlertid på rastløsheten som et trekk ved menneskeheten generelt: Det er menneskenes grunninstinkt å vandre. At bofastheten likevel ble den universelle normen, oppfattet Chatwin som en ren tilfeldighet og et beklagelig feilskjær i menneskets historie.

Chatwins rastløshet og stadige geografiske grensekrysninger har sin parallell i bøkene i et omfattende system av genremessige krysninger. Det er et kjennetegn ved Chatwin at han aldri fant seg til rette i én genre, men hele tiden utforsket og blandet ulike litterære former. Derfor har han også vist seg notorisk vanskelig å klassifisere. Selv kalte han sine reisebøker for «searches». Om denne private genrebetegnelsen i tillegg var ment å skulle beskrive eller innreflektere hans kontinuerlig søken etter nye genre, vites ikke. Men «searches» er i hvert fall velegnet og dekkende, også for denne siden av hans forfatterskap. I bøkene hans opptrer selvbiografiske opplysninger, filososfiske betraktninger, historier, fortellinger, dialoger og sitater side om side. Fiksjonelle og ikke-fiksjonelle elementer supplerer hverandre og kombineres. Om den prisbelønte debutboken In Patagonia (1977) ble det sagt at den redefinerte reiselitteraturen. På mange måter er det dette – en redefinsjon av genrer – som samtlige av Chatwins bøker har bidratt til.Ikke overraskende var Chatwins hovedinteresse nomadologi. I løpet av sine antropologistudier skrev han en avhandling om emnet, og han gikk også en stund med planer om å utgi en nomadebok. Når boken aldri ble fullført, var det fordi han innså prosjektets umulighet: Nomadeboken var umulig å skrive fordi den ved hjelp av skrift og en analytisk referensiell diskurs forsøkte å bygge et system over en livsholdning som ikke er skriftlig og som ikke etterlater seg byggverk. Nomadekulturen har, slik Chatwin selv uttrykte det, «escaped the archeological record». Notatene han hadde samlet, finnes imidlertid som brokker i hans samlede produksjon, og da spesielt i boken og bestselgeren Songlines (1987), oversatt til norsk i 1998 under tittelen Drømmespor.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Alle vet at forskning bygger på forskning.»
Jeg har aldri skrevet, som Oktober hevder, at forfatterens svenske kone først fikk lese Om våren etter at romanen var utgitt.