Annonse
04:00 - 25. september 1998

Globalisering eller «triadisering»?

Annonse

I sitt innlegg i Morgenbladet 11. september etterlyser Erik Døving en globaliseringsdebatt som tar utgangspunkt i hva som virkelig skjer, og hva globaliseringen faktisk (ikke) består av. Han har helt rett i at vi trenger å se på hva som er realitet, og hva som er retorikk når det gjelder globalisering. Døving sitt innlegg er et svar på en kronikk Stein Inge Jørgensen hadde i samme avis 4. september, og Døving kritiserer Jørgensen for å ta utgangspunkt i retorikk og ikke i de enkle fakta. Døving går i midlertidig alt for langt når han hevder at globalisering først og fremst er en myte. Poenget er ikke å diskutere om det er mer eller mindre globalisering, men hva det er som skjer, hvilke konsekvenser og ulike geografiske utfall dette får – både ut i fra et økonomisk og sosialt perspektiv. Det er først når diskusjonen er på dette nivået at de menneskelige perspektiver, som Jørgensen etterlyser, får sin fortjente plass.

En av grunnene til at Døving er så rask til å karakterisere globalisering som en myte er at han ser på globalisering som et fenomen. Det gir større mening å se på globalisering som en prosess, men samtidig være klar over at denne er menneskeskapt, og derfor kan påvirkes og styres. Globaliseringsprosesser er likevel i gang, og vi kan hverken se avslutningen eller konsekvensene av disse.

Globaliseringsprosesser kan sees på ut ifra to dimensjoner, både som utdypning og en større utbredelse av pågående utviklingstrekk. Døving ser kun på utbredelsen, eller de kvantitative sidene ved globalisering. Han har rett i at den internasjonale handelen nå relativt sett er mindre enn tidligere, men han glemmer at den totalt sett er betydelig større. Derfor blir Døvings argument om at kapitalen er mindre internasjonal i dag i beste fall mangelfull. Finanskapital, for eksempel, kan lett flyttes og omdisponeres med enkle tastetrykk. Dagens finansmarkeder er tett sammenvevde og det har vist seg at fall på børsen i et land kan gi direkte utslag og ringvirkninger på aksjekurser verden rundt.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Hun setter seg på beaten, og eier den.»
«En æresdom kan, i motsetning til en landssvikdom, ikke sones.»