Annonse
04:00 - 09. oktober 1998

Hvilke utfordringer skaper globalisering?

Annonse

KRONIKK

I den siste tiden har Sten Inge Jørgensen, Runar Døving og flere brukt deler av september måned til å oppfordre Morgenbladets lesere til globaliseringsdebatt. Vi i makt- og globaliseringsutredningen er navneforpliktet til å være opptatt av – og med i – denne debatten. Debatten befinner seg på et tidlig stadium, og jeg synes derfor vi godt kan bruke litt tid på det konseptuelle. Det konseptet globalisering først og fremst kan gjøre for oss, er å feire en mulig overskridelse av den tradisjonelle oppdelingen av politikken i innenriks og utenriks. Dette innlegget skal derfor være et forsvar for begrepet globalisering som, vaghet til tross, kan være godt å tenke med når temaet er ny politikk og nye maktkonstellasjoner.

Skillet mellom utenrikspolitikk og innenrikspolitikk er en følge av at vi tenker på verdenen som et statssystem. Det er statene, eller om man vil rikene, som kan ha en utside og en innside. De to sidene er ikke ordnet likeverdig i forhold til hverandre. På innsiden av staten kan man leve i sikkerhet: Forsvaret trygger grensene nettopp mot utsiden. Den sikkerhet som staten gir, gjør det mulig å konstruere et fellesskap og et rettssystem, og statens innbyggere kan dermed tufte en innenrikspolitikk på lov og rett. Går noe galt, kan man appellere til statsmakten. Innenrikspolitikken er dermed en ordnet aktivitet garantert av staten.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse