Annonse
04:00 - 03. juli 1998

Byenes utenrikspolitikk

BYSTRATEGI. Oslo har endelig fått rotet seg til å lage en strategi for kommunens internasjonale forbindelser.

Annonse

Etter den økonomiske krisen i 1973 steg arbeidsledigheten i de europeiske byene kraftig. De følte seg sviktet av nasjonen og begynte på egenhånd å lage strategier for egen verdiskapning. Frem til da hadde kommunene primært vært et organ som fordelte statlige penger til velferdstiltak. Nå startet de største byene å utvikle sin egen næringspolitikk. Elementer i en slik strategi var å utarbeide strategiske analyser bygd på næringslivsanalyser (Porter-analyser), opprette samarbeidsorganer mellom det offentlige og det private, og ofte utnevne en egen byråd for næringsutvikling. Med fremveksten av EU og deres vektleggelse av regionalpolitikk er byene blitt styrket som selvstendige politiske aktører. Med bystyremelding 5/98 «Strategi for Oslo kommunes internasjonale samarbeid» er Oslo også forberedt på fremtiden der byen og staten begge opptrer på den internasjonale arenaen.

Flere parkeringsplasser

Nyvalgt nestleder i Oslo Ap, Bernt Bull var lenge leder av byutviklingskomiteen, og en sentral talsmann for at Oslo skulle utarbeide egen næringspolitikk. På spørsmål om hvorfor det har tatt så lang tid å lage en samlet strategi for Oslos opptreden på den internasjonale arenaen svarer han:

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

«Roar Hagen unnlater konsekvent å forholde seg til hva forskningen på klasse egentlig går ut på.»