04:00 - 24. juli 1998

Arbeid gjør fri?

SAMFUNN. Er arbeid en velsignelse, et redskap for selvrealisering, eller er arbeidet statens sikreste kontrollredskap?

KRONIKK

I 1981 vedtok et enstemmig Storting en investeringsplan hvor en skulle satse 1,6 milliarder kroner for å redde 260 arbeidsplasser ved en aluminiumsbedrift i Tyssedal. Det innebærer at det skulle brukes 6 millioner kroner per arbeidsplass. Bedriften skulle i tillegg få kraft til 20 prosent av ordinær pris. Allikevel var det ingenting som tydet på at bedriften ville gå med økonomisk overskudd.

Annonse