Annonse
04:00 - 24. april 1998

Tid for alle teaterformer

Annonse

EATER. Jeg vil i denne analysen av De Utvalgtes Under den elektriske sol ta utgangspunkt i noen betraktninger om postmodernismen.

Det finnes ulike postmodernisme-retninger i kunsten. En av dem er det vi kan kalle for resirkulering av tidligere tiders former, i ren eller blandet form. Gjenkomsten av søylene i arkitekturen er et kjent eksempel. Denne retningen blir ofte betraktet som eklektisk. I det postmodernistiske teatret har man snarere valgt å resirkulere ulike teaterformer fra dette århundret. Mens billedkunsten og arkitekturen faktisk har blitt dominert av modernismen en gang, har teatret forblitt i realismens herredømme. Scenerealismen har vært både det modernistiske og det postmodernistiske teatrets skyteskive. Først i løpet av de 10-15 siste årene har avantgarden begynt å resirkulere de tradisjonelle (forbudte) realistiske formene.

En annen retning i postmodernismen er den dekonstruktive. Inspirert av poststrukturalistisk tenkning «demonteres» fastlåste motsetninger og absolutte forskjeller. I teatret har bl.a. motsetningene mellom åpen og lukket dramaturgi, mellom anti-mimetisk og mimetisk skuespillerstil, vært utsatt for denne dekonstruktive virksomheten.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse