Annonse

Annonse

04:00 - 24. april 1998

Tid for alle teaterformer

EATER. Jeg vil i denne analysen av De Utvalgtes Under den elektriske sol ta utgangspunkt i noen betraktninger om postmodernismen.

Det finnes ulike postmodernisme-retninger i kunsten. En av dem er det vi kan kalle for resirkulering av tidligere tiders former, i ren eller blandet form. Gjenkomsten av søylene i arkitekturen er et kjent eksempel. Denne retningen blir ofte betraktet som eklektisk. I det postmodernistiske teatret har man snarere valgt å resirkulere ulike teaterformer fra dette århundret. Mens billedkunsten og arkitekturen faktisk har blitt dominert av modernismen en gang, har teatret forblitt i realismens herredømme. Scenerealismen har vært både det modernistiske og det postmodernistiske teatrets skyteskive. Først i løpet av de 10-15 siste årene har avantgarden begynt å resirkulere de tradisjonelle (forbudte) realistiske formene.

En annen retning i postmodernismen er den dekonstruktive. Inspirert av poststrukturalistisk tenkning «demonteres» fastlåste motsetninger og absolutte forskjeller. I teatret har bl.a. motsetningene mellom åpen og lukket dramaturgi, mellom anti-mimetisk og mimetisk skuespillerstil, vært utsatt for denne dekonstruktive virksomheten.

I Under den elektriske sol er det resirkuleringen av realistisk skuespillerstil som først springer en i øynene. Det kan jo virke noe pussig for et (norsk) publikum som vesentlig ser realistisk teater, at den realistiske skuespillerstilen allerede i dag kan resirkuleres som en gammel form. Det kan den altså. I tidligere oppsetninger har De Utvalgte benyttet seg av både performanceteknikker og av et mer fysisk, teatralt formspråk. Denne gangen rendyrkes realismen, og vi møter tradisjonelle spilte karakterer. Realisme medfører som oftest illusjonsteater og en type «vegg» mellom scene og sal. De Utvalgte benytter realismen som skuespillerstil, men de lager ikke illusjonsteater.

Lese mer?

UKEPASS
59,-
Inkluderer også tilgang til arkiv og eAvis.
ABONNEMENT
Fra 35,-
per uke
Følg de viktige debattene og få en dypere innsikt i samfunnsaktuelle saker hver uke.
ARTIKKEL
20,-
Betal med Vipps/mCash/PayPal/Bitcoin.

Annonse