Annonse
04:00 - 03. april 1998

Natur, kultur, medmennesker og livskvalitet

Annonse

Stikkord til Bondeviks verdikommisjon: Når våre materielle behov er dekket, og i fravær av sykdom, ulykker og krig, beror vår livskvalitet hovedsakelig på tre kilder: natur, kultur og medmennesker.PROFESSOR

Alle tre kildene til livskvalitet er viktige for oss, selv om det er individuelle ulikheter i den relative verdsetting av dem.

Naturen er vårt «opprinnelige hjem» – det miljøet arten mennesket er utviklet i. Genetisk sett er vi praktisk talt identisk med steinaldermenneskene, som levde i nærkontakt med naturelementene og mangfoldet av andre arter. Vår kropp og våre sanser er konstruert for en allsidig utfoldelse i naturen. I utgangspunktet er vi den perfekte jeger og samler, en tilstand som har dominert det meste av tiden under menneskets evolusjon. Vi har utholdenhet, stedsans, og liker å utforske terrenget. Vi tiltrekkes av vann, er fascinert av ilden og føler oss trygge inntil bergvegger. Mange søker spenningen og opplevelsen forbundet med jakt og fiske, eller å lete opp spiselige sopp og bær. Ville dyr på nært hold har stor opplevelsesverdi. Biologen E. O. Wilson hevder i sin bok Biophilia (1984) at mennesket har en dypt rotfestet interesse for andre livsformer – en interesse som har vært viktig for vår overlevelse. I dag kommer dette til uttrykk bl. a. ved at vi omgir oss med hunder, katter, papegøyer, osv. Nyere forskning, bl. a. i USA, bekrefter at naturkontakt gir god rekreasjon. Tilgang på natur, helt fra byparker til villmark, betyr mye for trivsel og livskvalitet. I en svensk undersøkelse var 94 % enige i følgende utsagn: «Att vistas i skog och mark gör mig avspänd och harmonisk», mens kun 8 % var enige i at «Jag har inget behov att vara ute i naturen». Også norske undersøkelser bekrefter den mentalhygieniske verdien av naturkontakt og naturopplevelser.

ALLEREDE ABONNENT?
Begrenset sommertilbud
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse