Annonse
04:00 - 13. mars 1998

\'Litteraturvitenskapelig'

Annonse

LITTERATURVITENSKAPDe tre siste ukene har to utgivelser med ordet ‘litteraturvitenskapelig’ i tittelen markert seg i den litterære offentligheten. I slutten av februar presenterte Universitetsforlaget Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift under redaksjon av de tre unge litteraturviterne, Tone Selboe (UiT), Jon Haarberg (UiO) og Erik Bjerck Hagen (UiB). Forrige uke lanserte Kunnskapsforlaget Norges første litterære leksikon siden Asbjørn Aarnes’ Litterært leksikon fra 70-årene, Litteraturvitenskapelig leksikon med professor Jakob Lothe (UiO), stipendiat og mag.art. Christian Refsum (UiO) og amanuensis og cand. philol. Unni Solberg (NTNU) i redaksjonen. Har disse to enkeltstående hendelsene noe med hverandre å gjøre? Kanskje ikke. Likevel er det mulig å lese disse to hendelsene som en dreining i det norske litteraturvitenskapelige miljøet.

Litteraturvitenskapelig leksikon representerer en betydelig oppgradering av litteraturvitenskapelig terminologi i Norge. Med dette oppslagsverket får litteraturstudenter tilgang til et felles og oppdatert språk – med oppslagsord som spenner fra den klassiske retorikkens tropologi; metafor, metonymi, aposiopese etc., til siste skrik fra teorimotenes catwalk; kulturstudier, postkoloniale studier, orientalisme, nyhistorisme etc.

Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift gir inntrykk av å være et edruelig akademisk tidsskrift, uten behov for polemisk frontdannelse. Skal man likevel driste seg til å lese ut en tendens i tidsskriftets første nummer, er det mulig å ane en dreining i bidragsyternes interesse. Foruten Bjerck Hagens teoretiske essay om relativisme og Atle Kittangs spekulasjoner rundt litteraturvitenskapen etter den retoriske vendingen, består tidsskriftet av en rekke grundige fortolkninger av skjønnlitterære tekster. Tidsskriftet ønsker å styres mer av «tekstenes bønn om forståelse» enn av «lesernes tilfeldige teoretiske innfall».

Lese mer?

— Prøv Morgenbladet —
Det er
ettertanken
som teller
Inntil 30% rabatt
Bestill her
Annonse

Les om hvordan vi behandler dine personopplysninger

Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen og sette deg inn i hvordan vi behandler dine opplysninger. Den vil gi deg bedre oversikt over og kontroll på hva som brukes og lagres av dine persondata. Du finner all informasjon her.