Annonse
04:00 - 13. mars 1998

\'Litteraturvitenskapelig'

Annonse

LITTERATURVITENSKAPDe tre siste ukene har to utgivelser med ordet ‘litteraturvitenskapelig’ i tittelen markert seg i den litterære offentligheten. I slutten av februar presenterte Universitetsforlaget Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift under redaksjon av de tre unge litteraturviterne, Tone Selboe (UiT), Jon Haarberg (UiO) og Erik Bjerck Hagen (UiB). Forrige uke lanserte Kunnskapsforlaget Norges første litterære leksikon siden Asbjørn Aarnes’ Litterært leksikon fra 70-årene, Litteraturvitenskapelig leksikon med professor Jakob Lothe (UiO), stipendiat og mag.art. Christian Refsum (UiO) og amanuensis og cand. philol. Unni Solberg (NTNU) i redaksjonen. Har disse to enkeltstående hendelsene noe med hverandre å gjøre? Kanskje ikke. Likevel er det mulig å lese disse to hendelsene som en dreining i det norske litteraturvitenskapelige miljøet.

Litteraturvitenskapelig leksikon representerer en betydelig oppgradering av litteraturvitenskapelig terminologi i Norge. Med dette oppslagsverket får litteraturstudenter tilgang til et felles og oppdatert språk – med oppslagsord som spenner fra den klassiske retorikkens tropologi; metafor, metonymi, aposiopese etc., til siste skrik fra teorimotenes catwalk; kulturstudier, postkoloniale studier, orientalisme, nyhistorisme etc.

Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift gir inntrykk av å være et edruelig akademisk tidsskrift, uten behov for polemisk frontdannelse. Skal man likevel driste seg til å lese ut en tendens i tidsskriftets første nummer, er det mulig å ane en dreining i bidragsyternes interesse. Foruten Bjerck Hagens teoretiske essay om relativisme og Atle Kittangs spekulasjoner rundt litteraturvitenskapen etter den retoriske vendingen, består tidsskriftet av en rekke grundige fortolkninger av skjønnlitterære tekster. Tidsskriftet ønsker å styres mer av «tekstenes bønn om forståelse» enn av «lesernes tilfeldige teoretiske innfall».

ALLEREDE ABONNENT?
Inntil 40 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

Civita har ikke utviklet noen «felles ideologisk plattform» rettet mot «unge sjeler og sinn»