04:00 - 20. februar 1998

Rapport fra grisebingen

Med sterke virkemidler skildrer den franske forfatteren Marie Darrieussecq menneskeforaktens ytterste konsekvenser.

Suggesjoner er franske Marie Darrieussecqs debutroman, og en oppsiktsvekkende sådan. Med et visst slektskap til humanister som Rabelais, til tabuskildrere som Pasolini, til fabelen og satiren, leverer Darrieussecq en krass og foruroligende samfunnskritikk.

– Regimet behandler mennesker som dyr, sier man gjerne om grovere brudd på menneskerettigheter. I det engelske språk, og da særlig i nord-amerikanerenes variant, er uttrykket bitch, – tispe – brukt som betegnelse på kvinner, etterhvert blitt så utbredt at karakteristikken har mistet sin opprinnelige sjokkeffekt. Tilhøreren opplever ikke lenger ordet som uakseptabelt nedverdigende, snarere som en litt frekk, men uskyldig sleivete uttrykksform. Marie Darrieussecq går i Suggesjoner inn i et foruroligende tanke-eksperiment – hvis man i tankene følger situasjonen til ytterste konsekvens, hva skjer da i et samfunn hvor mennesker bokstavelig talt behandles som dyr og hvor kvinner omtales med nedsettende betegnelser fra dyreriket ?

Romanens fysiske ramme er Paris i årene rett før og etter årtusenskiftet. Et totalitært og depravert samfunn som leder tankene mot nazismens Tyskland, Caligulas Rom, og mot science-fiction genrens skrekkvisjoner. Darrieussecqs forteller kjemper for å overleve i en by truet av epidemier og kriger. En by hvor mørkhudete, opposisjonelle og ethvert individ regimet anser som avvikende, forfølges. Franskmennenes arkitektoniske kulturarv er erstattet av propagandabygg, og mens samfunnet vingler på kanten av stupet lever makteliten ut sin egen variant av Sodoma og Gomorra. De som har sett Pasolinis kobling av Marquis de Sades tekster og Mussolinis regime, vil lett se ubehagelige fellestrekk mellom Saló og Darrieussecqs roman. Suggesjoner tegner opp en fin-de-siecle situasjon hvor undergangen synes nær. Romanen kan til en viss grad sies å representere en konkret eller fysisk versjon av Frankfurterskolens terorier om sivilisasjonen som i sin ytterste konsekvens slår over i barbari.

Annonse