Annonse
04:00 - 30. mai 1997

Et dobbelt publikum

Annonse

niverselle rettigheter til deltakelse, ytrings- og forsamlingsfrihet, i samhold med nye teknologier og profesjonskriterier, peker mot en normativ rolle for mediene: Mediene skal reflektere publikums meninger og bekymringer, de skal tilveiebringe rimelige forslag og argumenter, forstørre kritikk og konfrontere politikken med saklige argumenter. Mediene skal virvle opp grumset som mektige interesser ønsker urørt. Slik lyder massemedienes selvforståelse. Mediemakten skal begrense strategisk bruk av offentligheten fra politiske og kommersielle krefter, og samtidig nøytralisere sin egen mediemakt gjennom lydhørhet for publikums røst. Mediene er uunnværlige for et opplyst publikum.

En mindre flatterende versjon hevder at mediene holder seg med sitt eget publikum. Konkurransen mellom mediene, og kompleksiteten i deres organisasjon krever nå en helt annen hastighet og fleksibilitet enn den som offentligheten formidler. Noe som gjør at medienes egenmakt styrkes på bekostning av både publikum og politikk. For ikke å være avhengig av den omstendelige prosessen offentligheten dannes gjennom, etablerer massemediene mer og mer sitt eget publikum ovenfra, gjennom meningsmålinger, studiodebatter og telefoninnrigninger. Medienes ‘publikum’ må nå kunne mobiliseres hurtig, for så å styres over til et annet tema når det er hensiktsmessig.

Generelt krever mediene et ‘publikum’ som raskt kan formes og eltes til en passende form – som kan modifiseres gjennom sakens gang – for så å deaktiveres. Offentlighetens ideal om samling av enkelterfaringer til offentlig mening, er i utakt med medielogikken. Publikum er for tregt og uhåndterlig for mediene. Det kan til tider være relevant å tale om et publikum og et ‘pseudo-publikum’, der det siste formes ovenfra som en karikatur av det ‘egentlige’ publikum. Når denne arrangerte kulissen kommer offentligheten i forkjøpet, har mediene gitt avkall på rollen som bærere av en diskursiv offentlighet, i gavnet om ikke i navnet.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse