Annonse
04:00 - 04. april 1997

Kloning og misantropi

Annonse

“Jeanette Sky kritiserer i et leserinnlegg min kommentar «Bak kloningshysteriet» 14. mars, fordi hun synes jeg undervurderer «folk flest» og de mytene de omgir seg med. For å ta det punktvis: 1. Sky skriver at «Det mest interessante med dette kloningshysteriet er kanskje ikke å påpeke at folk er dumme, men snarere å undersøke hvorfor gamle myter tas i bruk i denne sammenheng». Til dette kan jeg bare svare at min intensjon var å vise at det er den generelle kunnskapsmangelen (dumhet) som gjør at mytene tas i bruk. 2. Sky skriver at «Skal vi tro Jørgensen er kloningen et resultat av forskernes forsøk på å redde verden fra en overhengende sultkatastrofe». Denne påstanden må falle på sin egen urimelighet, ettersom det er åpenbart at Sky ikke har lest artikkelen godt nok. Det jeg skrev var at kloningen ble utført fordi man forsket på medisiner til mennesker, og at det er feil å fremstille forskere generelt som «den store etiske trusselen» fordi mange av dem faktisk også arbeider med svært nyttige prosjekter, som for eksempel kan redde verden fra kommende sultkatastrofer. 3. Sky refererer til en forsker som har sagt at selv om kloning av dyr kan føre til at vi får billigere mat eller medisiner, så er det ikke helt sikkert at denne gevinsten står i forhold til risikoen. Så skriver hun: «Hvorvidt Jørgensen vil definere denne forskerens skepsis til kloning som et resultat av manglende kunnskap, skal være usagt». Her antyder Sky at jeg hever meg selv over forskere når jeg utbasunerer mitt syn på kloning. Det må komme av at hun misforstår skillet mellom kunnskap og myter. Jeg har full forståelse for den skepsisen som fagfolkene selv representerer – det er enkelte av de folkelige mytene jeg ønsker å kritisere. 4. Sky avslutter sin kritikk med å etterlyse større respekt for folkelige myter, som for eksempel hvor farlig det er når menneskene ønsker å bli Gud lik. Til det vil jeg svare at jeg i bunn og grunn er enig i dette, og at jeg beklager det hvis noen har oppfattet det slik at jeg ikke respekterer myter. Det jeg derimot ikke respekterer er når myter brukes på en slik måte at de åpenbart ikke tjener sin hensikt. Den dypeste meningen med myten om hvor farlig det er å gjøre seg «Gud lik» – må være at det er begrenset hva menneskene vet, og at de derfor må være forsiktige i sine handlinger. Denne myten er relevant for kloningsdebatten like mye som den er relevant for de moderne samfunns utpining av jordens ressurser. Man kan kanskje diskutere hva som er verst av disse to – men jeg mener uansett at myten brukes feil når den gir et bilde av «uskyldige» mennesker kontra slemme forskere. Slik forkludrer den det faktum at det faktisk er folkets livsstil som i dag gjør det mulig for forskere å forestille seg framtidige armageddoner og syndfloder. Og helt til slutt. Hvis Jeanette Sky virkelig har så stor respekt for folks myter, hvorfor avslutter hun da med å argumentere mot en så fundamental myte som ønsket om udødelighet? “

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse

Nok en gang blir klassisistene karakterisert som konservative og reaksjonære
Journalisten kunne tatt buss fra Oslo til Göteborg klokken 9.
FFAC kan ha et oppriktig ønske om å hedre søstrenes kunstsamlermor.