04:00 - 04. januar 1997

Sakprosa på seminar

Sakprosaen har vært oversett som litteratur. Nå skal den under lupen på seminar. I januar begynner et hovedfagsseminar om sakprosa ved Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo. Det skal utvide sakprosaens tradisjonelt marginale plass i norsk skole og forskning.

Bakgrunnen for seminaret er tilknytningen til Norsk Sakprosa; et forskningsprosjekt som i forrige uke utga sin andre årbok, Forbildets forbilder, og som i 1998 vil resultere i verket Norsk sakprosas historie. Til seminaret kommer det gjesteforelesere blant annet fra et tilsvarende sakprosaprosjekt i Sverige. Det er litteraturforskeren Per Thomas Andersen som skal lede seminaret sammen med språkforskeren Kjell Lars Berge.

– Vi har hatt forelesninger i forbindelse med Norsk Sakprosa i flere semestre. Med dette seminaret skal sakprosaen integreres i emnekretsen for hovedfaget i nordisk språk og litteratur, sier Andersen.

– Hvordan vil du definere eller karakterisere sakprosa?

Annonse

«Er ikke Schiøtz i stand til å se at hans faglige integritet og tyngde dermed settes i et merkelig lys?»