Annonse
04:00 - 04. januar 1997

Nærhetsetikeren Kemp

Annonse

I boken Det uerstattelige og her i avisen tar Peter Kemp (12.12) sikte på å anvende nærhetsetiske overveielser på aktuelle samfunnsområder. Et kapittel er viet de mange overlegne egenskapene til tele- og datateknologien, dens evne til å lagre informasjon, sende den verden over, kople ulike typer informasjon sammen, osv. Hans refleksjoner er etter min mening problematiske.

Telematikkens mange medier, hevder Kemp, «har en tendens til å tre inn i stedet for menneskelig egen kommunikasjonsvirksomhet, i sin opprinnelige form, hvor kontakten med andre bestandig bestod i en menneskelig innsats med kropp og sanser: Stemmen og øret, eller (særlig etter oppfinnelsen av skriften) hånden og øyet, som direkte formet og mottok tegnene.» (Kemp, 1996 s. 242). Det nærhetsetikeren Kemp blant annet sikter til er at teknologien skyter seg inn mellom det primære etiske forholdet mellom meg og den Andre.

Kemps dystre antakelse hviler dels på at han betrakter telematikken kun som et ikke-språklig avstands- og kontrollmedium, og dels at kommunikasjon for ham ikke er det sentrale. Imidlertid kan det ut fra Levinas’ etikk hevdes at telematikken bringer inn det Levinas kaller den Tredje, slik at den blir et medium for refleksjon om rettferdighet, en refleksjon som like fullt hviler på ansvaret for den Andre. Videre at denne refleksjonen kan innbefatte diskusjon om hvordan denne nye teknologien kan utnyttes på en rettferdig måte.

ALLEREDE ABONNENT?
Kjøp abonnement
Inntil 50 % rabatt
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse